Novinky a události24. 11. 2016

Živá knihovna

Workshop s názvem Živá knihovna jako moderní vyučovací prostředek interkulturního vzdělávání a multikulturní výchovy na Katedře pedagogiky a psychologie.