Věda a zahraniční styky

Vědecká a odborná činnost fakulty je zaměřena zejména na tři hlavní směry

 • Inteligentní systémy a přístupy pro podporu manažerských a jiných lidských aktivit
 • Chytrá řešení v počítačových prostředcích
 • Kognitivní procesy a jejich podpora moderními ICT

V rámci těchto vědecko-výzkumných směrů se jednotlivé týmy zaměřují zejména na následující oblasti:
 • aplikace matematiky v ekonomii
 • aplikace objektově orientovaných programových technologií
 • didaktika, metodika výuky jazyků
 • filosofické, axiologické, kulturně antropologické a etické souvislosti vzdělání, výuky, managementu znalostí
 • e-learning
 • management znalostí
 • metody soft computing a jejich aplikace
 • problematika investic a zavádění moderních výrobních technologií
 • projektování a tvorba informačních systémů
 • studium možností, využití a rozvíjení metod a prostředků interaktivního vzdělávání
 • systémy na podporu rozhodování
 • znalostní a expertní systémy a jejich aplikace
 • znalostní a informační technologie

Fakulta informatiky a managementu se v oblasti mezinárodní spolupráce soustřeďuje na intenzivní zapojení do programů EU, jako jsou ERASMUS a další programy.

Mezi důležité oblasti mezinárodní spolupráce patří spolupráce v oblasti výuky a výzkumu, výměna studentů a učitelů mezi FIM UHK a univerzitami ve státech EU i mimo Evropu. K tomu přispívá i rozšiřování studijních programů přednášených na fakultě v anglickém jazyce. 


Dokumenty


VybratTypNázevVytvořenVelikost
Veřejné dokumenty
29. 7. 2014 
Interní dokumenty
29. 7. 2014 

Nezobrazí-li se Vám dokumenty v této sekci znamená to, že nemáte dostatečná oprávnění nebo nejste přihlášeni, prosím přihlaste se pro přístup na tuto stránku.

Naposledy upraveno: Michelfeitová Zuzana, 24.2.2017 8:25