Co Vás zajímá?
Pro tři nejlepší týmy ceny za 110 000 Kč
Těšíme se na Vás!
Pracovní stáže kamkoli po Evropě s finanční podporou FIMky
Zveme Vás na Hradecké ekonomické dny 2018
S FIMkou do světa? Proč ne. Navštivte nový web mobilit FIMky.

Oznámení4. 10. 2017

Imatrikulace studentů FIM

Imatrikulace studentů FIM se koná v aule budovy A
(Objekt společné výuky, Hradecká 1227)
 
24. 10. 2017
 
v 10.30 hodin pro studenty 1. ročníku oborů mcr-p, fm-p, mcr-k, fm-k, doktorandi
 
v 12.00 hodin pro studenty 1. ročníku oborů samoplátci, im3-p, im3-k
 
v 13.30 hodin pro studenty 1. ročníku oborů ai3-p, ai3-k, ai2-p, ai2-k, im2-p, im2-k
 
 
Studenti, dostavte se, prosím, o 1,5 hodiny dříve do dvorany budovy ve společenském oděvu! Pokud se nedostavíte včas, nebudete do slavnostního obřadu zařazeni.
 


7. 10. 2016

Žádosti o stipendia

Prospěchové stipendium
 
O toto stipendiu nežádáte. Studenti, kteří mají na prospěchové stipendium nárok, budou vyhodnoceni automaticky. Seznam studentů bude vyvěšen ve vstupní hale budovy FIM v průběhu listopadu, stipendia budou vyplácena převodem na účet studenta pravděpodobně do konce roku 2017. Je tedy nutné, abyste si vyplnili číslo bankovního účtu ve stagu v části Moje studium – Moje údaje.
 
Ubytovací stipendium – žádosti se podávají v době 15. 10. - 15. 11. 2017
 
Žádost o ubytovací stipendium podáváte ve stagu v části Moje studium – Moje údaje, v portletu Stipendia studenta. Pokud nemáte vyplněné číslo účtu, nemůžete si žádost o stipendium podat. Číslo účtu vyplňte v portletu Úprava osobních údajů studenta, na kartě Bankovní účet. Pak se v portletu Stipendia studenta objeví tlačítko pro podání žádosti. Pro podání žádosti klikněte na tlačítko Podat žádost, ve vyskakovacím okně potvrďte prohlášení o splnění podmínek pro přiznání stipendia. Žádosti o ubytovací stipendium se podávají do 15. 11. 2017.
 
Sociální stipendium – žádosti se podávají v době 15. 10. - 15. 11. 2017
 
O sociální stipendium se nežádá ve stagu. Formulář žádosti najdete na webu studijního oddělení v Dokumentech – Formuláře, vyplníte a spolu s potvrzením z odboru státní sociální podpory donesete na studijní oddělení. Jedná se o "Sdělení pro účely přiznání stipendia". Toto potvrzení se vystavuje na vyžádání (odbor státní sociální podpory ho nerozesílá automaticky). Na tomto sdělení musí být uvedeno, že žadatel má v období od října 2017 do srpna 2018 nárok na dávku státní sociální podpory přídavek na dítě a příjem za rok 2016, rozhodný pro přiznání dávky, nepřevýšil součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5.
Dále je nutné, abyste si ve stagu vyplnili bankovní účet, na který Vám bude stipendium zasláno (v části Moje studium – Moje údaje).
Žádosti o sociální stipendium se podávají do 15. 11. 2017.