Vzorové testy

Přehled písemných testů a jejich řešení - přijímací zkoušky 2017

Obor Písemný test 1 Písemný test 2 Písemný test 3
Finanční management - forma kombinovaná (fm-k-a)
7. 6. 2017
Matematika Anglický jazyk  
Informační management - bakalářské studium, forma kombinovaná (im3-k)
8. 6. 2017
Matematika    
Aplikovaná informatika - bakalářské studium, forma kombinovaná (ai3-k)
9. 6. 2017
Matematika    
Finanční management - forma prezenční (fm-p)
12. 6. 2017
Matematika Anglický jazyk Německý jazyk
Management cestovního ruchu - forma prezenční, německý jazyk (mcr-p-n)
13. 6. 2017
Německý jazyk Všeobecný přehled  
Aplikovaná informatika - dvouleté navazující studium, forma prezenční (ai2-p)
13. 6. 2017
Matematika a informatika    
Management cestovního ruchu - forma prezenční, anglický jazyk (mcr-p-a)
14. 6. 2017
Anglický jazyk Všeobecný přehled  
Aplikovaná informatika - dvouleté navazující studium, forma kombinovaná (ai2-k)
14. 6. 2017
Matematika a informatika    
Management cestovního ruchu - forma kombinovaná, anglický jazyk (mcr-k-a)
15. 6. 2017
Anglický jazyk Všeobecný přehled  
Informační management - dvouleté navazující studium, forma prezenční (im2-p)
15. 6. 2017
Management a ekonomie Matematika a informatika  
Informační management - dvouleté navazující studium, forma kombinovaná (im2-k)
16. 6. 2017
Management a ekonomie Matematika a informatika  
Informační management - bakalářské studium, forma prezenční (im3-p)
19. 6. 2017
Matematika    
Aplikovaná informatika - bakalářské studium, format prezenční (ai3-p)
20. 6. 2017
Matematika    
Management cestovního ruchu Všeobecný přehled    

Naposledy upraveno: Izáková Iveta, 6.2.2018 6:40