1. ročníky

Zápisy do akademického roku 2017/2018 na FIM

Zápis do 1. ročníku bakalářského a magisterského navazujícího studia

4. 9. 2017            8:00 im2-p, ai2-p     12:00 im3-k
5. 9. 2017            8:00 ai3-p
6. 9. 2017            8:00 mcr-                  12:00 im2-k, ai2-k
7. 9. 2017            8:00 im3-p
8. 9. 2017            8:00 fm-k                  12:00 ai3-k
11. 9. 2017          8:00 fm-p                  12:00 mcr-k
 

Náhradní zápis do 1. ročníku bakalářského a magisterského navazujícího studia

 
21. 9. 2017          8:00 ai3-p, ai3-k, im3-p, im3-k
22. 9. 2017         8:00 fm-p, mcr-p, ai2-p, im2-p
                          12:00 fm-k, mcr-k, ai2-k, im2-k
 

Zápis do 1. ročníku doktorského studia izm-p, izm-k, ai-p, ai-k

 
4. 9. 2017            9:00
 

Naposledy upraveno: Izáková Iveta, 3.7.2017 12:1