Co Vás zajímá?
Konečně Vejška!
Zkrátka sluší...
Je to jen na Tobě. Staň se i Ty FIMákem.
Doma to znáš. Vycestuj s FIMkou!
11. 4. 2019 | pracovna děkana | registrace nutná
Uvidíme se 16. dubna na STARTU!
Prázdniny na FIMce odstartují tři konference

Žádosti

Všechny žádosti musí být na studijní oddělení doručené v písemné podobě (podepsaný originál, nelze podat žádost e-mailem). Použijte Obecný formulář žádosti.

Pokud je žádost zpoplatněna (dle 
výnosu děkana č. 3/2013), uhraďte poplatek na účet č. 2733582/0800, variabilní symbol 12990 a k žádosti přiložte doklad o zaplacení poplatku (podací lístek poštovní poukázky A, příkaz k úhradě, potvrzení o provedené transakci nebo na žádosti uveďte číslo účtu, ze kterého je poplatek hrazen).

Poplatek za žádost musí být uhrazen ještě před podáním žádosti na studijní oddělení.
 

Naposledy upraveno: Izáková Iveta, 15.5.2017 8:27