Imatrikulace

Imatrikulace je slavnostní ceremoniál, který je neodmyslitelně spjat s nástupem studentů do prvních ročníků vysokých škol. Tento obřad je důležitým okamžikem pro studenta, který je zapsán v některém z bakalářských, magisterských nebo doktorských studijních oborů. Během obřadu student slibuje, že bude řádně plnit studijní povinnosti při respektování závazku vůči škole, jejímu řádu a rozhodnutí akademických funkcionářů.

Oficiálně se osoba stává studentem již zápisem na příslušnou univerzitu nebo jinou vysokou školu. Nicméně imatrikulací se student slavnostně stává součástí akademické obce. S tím se pojí povinnosti studenta respektovat tradice, zachovávat úctu, ale také šířit dobré jméno školy, na kterou nastupuje.

V rámci obřadu imatrikulace student skládá slavnostní imatrikulační slib. Slavnostního aktu se účastní akademičtí funkcionáři univerzity a fakulty. Jsou oděni v talárech, které na sobě nesou insignie jako znaky a symboly univerzity. Celý obřad je doprovázen slavnostní hudbou a funkcionáři jsou oslovováni honosnými tituly. V průběhu ceremoniálu zazní i studentská hymna – Gaudeamus igitur, která je výrazem zachovávání tradic.


Termín a rozpis imatrikulací

  • imatrikulace je určena pro studenty zapsané do prvního roku studia a koná se začátkem nového akademického roku vždy v polovině října. Přesný termín imatrikulace je uveden v Harmonogramu akademického roku.
  • studenti se dostaví na imatrikulaci dle pokynů zveřejněných v časovém rozpisu

Imatrikulace probíhají v aule Objektu společné výuky UHK – budova A, ul. Hradecká 1227.

Imatrikulace je přístupná veřejnosti.

Průběh obřadu je dokumentován profesionálním fotografem a natáčen profesionálním kameramanem. Aby natáčení kamer nebylo rušeno, mohou přítomní hosté natáčet a fotografovat pouze vsedě ze svého místa.
Způsob distribuce profesionálních fotografií a objednání videa najdete v přílohách:

Naposledy upraveno: Červená Tereza, 30.1.2018 11:53