Informace pro studenty

Den otevřených dveří 12. a 13. ledna 2018

Staň se i ty FIMákem

S veškerými otázkami studijního charakteru na Fakultě informatiky a managementu se obracejte na Studijní oddělení. Při každé návštěvě se prosím prokazujte svým průkazem studenta. Děkujeme.

 

Studijní oddělení vede matriku studentů, která slouží k evidenci o studentech a k rozpočtovým a statistickým účelům. Zajišťuje poradenskou a informační činnost studijního charakteru. Vydává potvrzení o studiu, o vykonaných zápočtech a zkouškách a doklady o ukončení studia. Vede evidenci uchazečů o studium a podává informace o přijímacím řízení.

Pro poplatky za administrativně-správní úkony je určen účet 2733582/0800, variabilní symbol 12990, obecný formulář žádosti je ke stažení zde.


Přiložené dokumenty


Akademický rok 2017/18
Zápis do akademického roku 2017/18
Harmonogram akademického roku 2017/18
Pokyny k uzavření studia v akademickém roce 2017/18, Žádost o uzavření studia - pro studenty v posledním roce studia

Důležité předpisy

Naposledy upraveno: Červená Tereza, 21.12.2017 9:21