Související informace

Ustanovení pro studium v doktorských studijních programech obsahuje Studijní a zkušební řád UHK:
Studijní a zkušební řád UHK - účinný do 31.8.2017
Studijní a zkušební řád UHK - účinný od 1.9.2017


Doktorská stipendia v akademickém roce 2017/18 stanovuje Výnos děkana FIM č. 4/2017.
Aktualizace doktorského stipendia od března 2018 stanovuje Výnos děkana FIM č. 2/2018.

Zásady přiznávání mimořádných stipendií studentům doktorského studia AI a IZM v souvislosti s definicí standardních a nadstandardních povinností doktoranda od roku 2017 na FIM UHK snavouje Směrnice děkana FIM č. 1/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------
PŮSOBENÍ DOKTORANDA PREZENČNÍ FORMY NA FIM - DEKLARACE PŘÍTOMNOSTI DOKTORANDA
V souvislosti se směrnicí děkana FIM č. 1/2017 (viz výše) doktorandi prezenční formy studia začátkem každého semestru deklarují dobu, kdy jsou fyzicky přítomni na fakultě (dny v týdnu a čas) v minimálním rozsahu 20 h týdně rozdělených do minimálně 3 dnů  (čas strávený výukou na FIM se do 20 hodinové dotace započítává).

Podepsaná deklarace se předává ve fyzické podobě na sekretariát příslušné katedry (kam spadá školitel doktoranda) a v elektronické podobě (sken včetně podpisů) se zasílá na mail proděkana pro vědu a výzkum a na studijní oddělení:
ondrej.krejcar@uhk.cz
tereza.cervena@uhk.cz

K vyplnění deklarace se používá tento formulář.

Termíny dodání vyplněného a podepsaného formuláře v akademickém roce 2017/2018
pro zimní semestr  - do 30.9.2017
pro letní semestr - do 12.2.2018
----------------------------------------------------------------------------------------------
STÁTNÍ DOKTORSKÁ ZKOUŠKA
Termín pro přihlášení k vykonání státní doktorské zkoušky (SDZ) v letním semestru 2017/18:
  • přihláška k SDZ a odevzdání pojednání o disertaci do 13.04.2018
Informace s pokyny pro přihlášení a pro odevzdání všech náležitostí byly doktorandům zaslány na školní e-mailovou adresu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE
Termín pro přihlášení k vykonání obhajoby disertační práce v letním semestru 2017/18:
  • přihláška k obhajobě disertační práce a odevzdání disertační práce a tezí do 28.03.2018
Informace s pokyny pro přihlášení a pro odevzdání všech náležitostí byly doktorandům zaslány na školní e-mailovou adresu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Přihlášení do sítě UHK
  • problémy řešte s Centrem služeb UHK
  • informace o přístupových údajích do sítě UHK
  • mějte zadanou kontrolní otázku a odpověď na adrese https://helpdesk-cit.uhk.cz/otazka pro možnost změny hesla po telefonu (pokud nebudete mít zadanou kontrolní otázku a odpověď, nemůže vám CS pomoci s aktivací/nastavením nového hesla po telefonu a bude nutná vaše osobní účast)
 

Naposledy upraveno: Červená Tereza, 13.2.2018 9:2