Co Vás zajímá?
Kam na vejšku? Tvé rozhodnutí = Tvá budoucnost.
Těšíme se na vás!
UHK International Day | 21. 11. 2018 | Jak na studium v zahraničí
Přidej se i Ty!
Příběhy a trendy firem a osobností | AULA OSV
Studentská konference | 28.11. 2018 od 10.00 hod. | J1 | vstup zdarma

Související informace

Ustanovení pro studium v doktorských studijních programech obsahuje Studijní a zkušební řád UHK:
Studijní a zkušební řád UHK - účinný od 1.9.2017

Doktorská stipendia s účinností od 1.9.2018 jsou stanovena Výnosem děkana FIM č. 5/2018.

Zásady přiznávání mimořádných stipendií studentům doktorského studia AI a IZM v souvislosti s definicí standardních a nadstandardních povinností doktoranda od roku 2017 na FIM UHK snavouje Směrnice děkana FIM č. 1/2017

-----------------------------------------------------------------------------------------------
ZÁPISY do doktorského studia na ak. rok 2018/19
1. ročníky (z 1. kola přijímacích zkoušek): 4.9.2018, 9:00, učebna J3
1. ročníky (z 2. kola přijímacích zkoušek): 8.10.2018, 9:00, učebna J18
vyšší ročníky: 4.9.2018, 12:00 - 14:00 na studijním oddělení č. 105
------------------------------------------------------------------------------------------------

PŮSOBENÍ DOKTORANDA PREZENČNÍ FORMY NA FIM -
DEKLARACE PŘÍTOMNOSTI DOKTORANDA
V souvislosti se směrnicí děkana FIM č. 1/2017 (viz výše) doktorandi prezenční formy studia začátkem každého semestru deklarují dobu, kdy jsou fyzicky přítomni na fakultě (dny v týdnu a čas) v minimálním rozsahu 20 h týdně rozdělených do minimálně 3 dnů  (čas strávený výukou na FIM se do 20 hodinové dotace započítává).

Podepsaná deklarace se předává ve fyzické podobě na sekretariát příslušné katedry (kam spadá školitel doktoranda) a v elektronické podobě (sken včetně podpisů) se zasílá na mail proděkana pro vědu a výzkum a na studijní oddělení:
ondrej.krejcar@uhk.cz
tereza.cervena@uhk.cz

K vyplnění deklarace se používá tento formulář.

Termíny dodání vyplněného a podepsaného formuláře v akademickém roce 2018/2019
pro zimní semestr  - do 24.9.2018
pro letní semestr - do 11.2.2019
----------------------------------------------------------------------------------------------


STÁTNÍ DOKTORSKÁ ZKOUŠKA
Termín pro přihlášení k vykonání státní doktorské zkoušky (SDZ) v zimním semestru 2018/19:
  • přihláška k SDZ a odevzdání pojednání o disertaci do 12.10.2018
Informace s pokyny pro přihlášení a pro odevzdání všech náležitostí byly doktorandům zaslány na školní e-mailovou adresu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE
Termín pro přihlášení k vykonání obhajoby disertační práce v zimním semestru 2018/19:
  • přihláška k obhajobě disertační práce a odevzdání disertační práce a tezí do 12.10.2018
Informace s pokyny pro přihlášení a pro odevzdání všech náležitostí byly doktorandům zaslány na školní e-mailovou adresu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Přihlášení do sítě UHK
  • problémy řešte s Centrem služeb UHK
  • informace o přístupových údajích do sítě UHK
  • mějte zadanou kontrolní otázku a odpověď na adrese https://helpdesk-cit.uhk.cz/otazka pro možnost změny hesla po telefonu (pokud nebudete mít zadanou kontrolní otázku a odpověď, nemůže vám CS pomoci s aktivací/nastavením nového hesla po telefonu a bude nutná vaše osobní účast)
 

Naposledy upraveno: Červená Tereza, 8.10.2018 15:39