Soutěže pro studenty

Aktuální veřejně vyhlašované soutěže a jiné zajímavé akce pro studenty najdete zde.

Každoročně vypisují společnosti a podniky různé soutěže pro studenty fakulty. Zaměření soutěže, způsob jejího vyhodnocení a ocenění vítězů závisí na vyhlašovateli. Ve většině případů je možné soutěž spojit s některým z předmětů vyučovaných na fakultě a seznámit tak studenty například s nejnovějšími trendy v předmětné oblasti nebo s lídry trhu a zároveň je motivovat k podávání výkonů nad rámec plnění studijních povinností.

Každoročně například uděluje firma Ortex ve spolupráci s fakultou Vánoční cenu Ortexu.


 

Naposledy upraveno: Palánová Věra, 14.5.2015 14:20