Co Vás zajímá?
Přihlášky je možné podávat do 27. 7. 2017
Jak to bylo s Robinsonem z FIMky?
Promoce absolventů FIM | 27. a 28. 6. 2017 | budova OSV
Pracovní stáže kamkoli po Evropě s finanční podporou FIMky
CZECH IT OUT | letní škola na FIMce | 28. 6. - 28. 7. 2017
FIM UHK | areál Na Soutoku | Hradecká 1249/6
S FIMkou do světa? Proč ne. Navštivte nový web mobilit FIMky.

O fakultě

Motto:

Je mnoho míst, kde můžeš získat diplom,
ale je mnohem více míst,
kam se dostaneš s diplomem 
z Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové
.

Fakulta informatiky a managementu je moderní školou rozvíjející perspektivní obory
 
Své sídlo má v nové moderní budově v univerzitním areálu Na Soutoku (virtuální prohlídka).

Na fakultě studuje více než 2 000 studentů ve třech studijních programech. Úspěšně je rozvinutá mezinárodní spolupráce. V rámci získaných grantů měli a mají pracovníci a studenti možnost studijních pobytů na univerzitách v rámci Evropské unie i mimo ni, fakulta vzdělává řadu zahraničních studentů.

Nedílnou součástí činností fakulty je výzkum a spolupráce s aplikovanou sférou.

Institut dalšího vzdělávání, který je součástí fakulty, pořádá řadu přínosných kurzů a školení pro instituce, firmy i jednotlivce.

 


 

Naposledy upraveno: Palánová Věra, 10.3.2017 10:59