Co Vás zajímá?
Přihlášky je možné podávat do 27. 7. 2017
Jak to bylo s Robinsonem z FIMky?
Promoce absolventů FIM | 27. a 28. 6. 2017 | budova OSV
Pracovní stáže kamkoli po Evropě s finanční podporou FIMky
CZECH IT OUT | letní škola na FIMce | 28. 6. - 28. 7. 2017
FIM UHK | areál Na Soutoku | Hradecká 1249/6
S FIMkou do světa? Proč ne. Navštivte nový web mobilit FIMky.
  06.10.2015 - 31.10.2015

  Udržovací kurz anglického jazyka – pro prváky FIM

  Tento kurz je určen studentům prvního ročníku oborů Aplikovaná informatika (AI), Informační management (IM) a Finanční management (FM).

  Kurz obsahuje gramaticko - lexikální cvičení zaměřená na obecný i odborný anglický jazyk s cílem upevnit a procvičit všechny jazykové kompetence. Je vyučován v rámci Mimořádného studia jednopředmětového a je zpoplatněn částkou 1000 Kč za jeden semestr.
  Úspěšné absolvování kurzu s příslušnými testy je ohodnoceno přidělením dvou kreditů. Kurz bude zahájen 6. listopadu 2015 v 9:00. Pokyny k rozvrhu, platbě a organizační informace budou studentům sděleny e-mailem před zahájením kurzu.
  Zájemci se mohou přihlásit u doc. PhDr. Blanka Klímové, M.A., Ph.D., do 31. 10. 2015, a to buď e-mailem nebo osobně v jejích konzultačních hodinách. • Více z Novinky

Naposledy upraveno: Palánová Věra, 6.10.2015 7:58