Oznámení21. 6. 2018

Přidělené termíny státních závěrečných zkoušek pro září 2018 na KIT a KIKM

Soubor s přidělenými termíny státních závěrečných zkoušek na září 2018 a KIT a KIKM naleznete pod Studium/informace pro studenty/státní závěrečné zkoušky/termíny.
 
Závazné přihlášení podepsáním přiděleného termínu je nutné učinit na sekretariátu dle harmonogramu, tedy nejpozději do 30.6.2018.

Pokud se nemůžete dostavit k podpisu osobně, můžete svůj souhlas zaslat vyplněným a podepsaným formulářem "souhlas s přiděleným termínem" na mail katerina.misickova@uhk.cz. Formulář naleznete v interních dokumentech katedry.


15. 3. 2018

Okruhy státní závěrečné zkoušky pro akademický rok 2017/2018

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám na akademický rok 2017/2018 pro obory AI2, AI3, IM2, IM5 a IM3 (MATM, TIP, TEI, PROG, TECH, ITEI, MMS, ITE) naleznete v DOKUMENTECH - Studium/Informace pro studenty/Státní závěrečné zkoušky a kvalifikační práce/Státní závěrečné zkoušky/veřejné dokumenty