Oznámení31. 10. 2017

Přidělené termíny státních závěrečných zkoušek pro leden 2018 na KIT a KIKM

Soubor s přidělenými termíny státních závěrečných zkoušek na leden 2018 na KIT a KIKM naleznete pod Studium/informace pro studenty/státní závěrečné zkoušky/termíny.
 
Závazné přihlášení podepsáním přiděleného termínu je nutné učinit na sekretariátu dle harmonogramu, tedy nejpozději do 15.11.2017.

Pokud se nemůžete dostavit k podpisu osobně, můžete svůj souhlas zaslat vyplněným a podepsaným formulářem "souhlas s přiděleným termínem" na mail katerina.misickova@uhk.cz. Formulář naleznete v interních dokumentech katedry.