Co Vás zajímá?
Termín pro hlasování prodloužen do 31.5. !
Přijď si vyzkoušet veslování | 16.–21. 5. 2019 | loděnice u FN HK
Doma to znáš. Vycestuj s FIMkou!
Prázdniny na FIMce odstartují tři konference

Oznámení6. 3. 2017

GAČR 17-03037S - Hodnocení investic do vývoje zdravotních prostředků

V letech 2017-2019 bude řešen projekt GAČR (grantový projekt) „Hodnocení investic do vývoje zdravotních prostředků“.
Důvodem pro řešení tohoto problému jsou omezené finanční zdroje vlád vyspělých zemí, zvyšující se počet pacientů, kteří se dožívají vyššího věku díky kvalitnější péči a snaha vlád o efektivní investice do VaV.
Cílem projektu je vytvořit model, který bude schopen popsat potenciál investic do vývoje zdravotnických prostředků. Na základě něj bude možné optimalizovat procesy související s jejich vývojem a uplatněním na trhu. Ten bude dále rozvíjen pro různé kategorie zdravotnických prostředků. Nový model bude verifikován a implementován s využitím pokročilých metod dynamické simulace a bude zpřístupněn veřejnosti i podnikům ve zkoumaných odvětvích na webu.
Výsledky projektu vyústí v metodické přístupy doplněné případovými studiemi k měření efektivnosti vývoje zdravotnických prostředků uplatnitelné v konkurenci globální ekonomiky.