Oznámení4. 6. 2018

Tender Department of Economics

ORGANISATION/COMPANY
University of Hradec Kralove, Faculty of Informatics and Management
 
RESEARCH FIELD
 Economics
 Financial Economics
 Health Economics
 
REQUIREMENTS
 Professor, Associate Professor, Ph.D. (or student of the doctoral programme before graduation)
 Active publishing activity in the field of economics (ISI WOK JCR, ESCI; SCOPUS SJR)
 Independent and team-based research (participation in science and research projects is a must)
 Moral and civic integrity
 English language (Level B2)
 
SPECIFIC SCIENTIFIC SKILLS
 Knowledge of SW on dynamic simulations
 Knowledge of statistical and mathematical methods for use in economics (econometrics)
 Be experienced in writing scientific articles
 Be willing to cooperate and joint existing research teams in the area of economics, business economics and health economics
 
APPLICATION DEADLINE
Open call – any time 
 
SALARY
 Starting contract – remote cooperation – monthly salary based on quality of reached results (especially finished parts of Journal articles)
 Permanent contract – working as researcher in Hradec Kralove (Czech Republic) – starting from 1000 EURO/month including taxes (app. 26%)
 Part-time contract – participation in running projects (in particular National Grant Agencies) – specific by projects and contribution (please ask us about current situation)
 
APPLICATIONS
Complete applications must include:
 A Curriculum Vitae of the applicant written in English (max. 2 pages) including past working experiences, participation in international and national projects
 List of TOP 5 journal articles
 A complete list of publications (please specify where available - DOI of the articles or websites links); ISI WOK JCR, ESCI; SCOPUS SJR (other indexes are not relevant)
 A cover letter written by the candidate to indicate why she/he applies for the position, (max. 1 page).
 
SUBMISSION
Complete application package should be submitted via email with Subject “Scientific Cooperation – Economics” to the contact person:
M.Sc. Zuzana Michelfeitova, email: zuzana.michelfeitova@uhk.cz
Science and Research Office, Faculty of Informatics and Management, UHK

Assoc. prof. Petra Marešová, Ph.D.
Head of the Department of Economics
Faculty of Informatics and Management
University of Hradec Kralove


6. 3. 2017

GAČR 17-03037S - Hodnocení investic do vývoje zdravotních prostředků

V letech 2017-2019 bude řešen projekt GAČR (grantový projekt) „Hodnocení investic do vývoje zdravotních prostředků“.
Důvodem pro řešení tohoto problému jsou omezené finanční zdroje vlád vyspělých zemí, zvyšující se počet pacientů, kteří se dožívají vyššího věku díky kvalitnější péči a snaha vlád o efektivní investice do VaV.
Cílem projektu je vytvořit model, který bude schopen popsat potenciál investic do vývoje zdravotnických prostředků. Na základě něj bude možné optimalizovat procesy související s jejich vývojem a uplatněním na trhu. Ten bude dále rozvíjen pro různé kategorie zdravotnických prostředků. Nový model bude verifikován a implementován s využitím pokročilých metod dynamické simulace a bude zpřístupněn veřejnosti i podnikům ve zkoumaných odvětvích na webu.
Výsledky projektu vyústí v metodické přístupy doplněné případovými studiemi k měření efektivnosti vývoje zdravotnických prostředků uplatnitelné v konkurenci globální ekonomiky.