Co Vás zajímá?
Pro tři nejlepší týmy ceny za 110 000 Kč
Těšíme se na Vás!
Pracovní stáže kamkoli po Evropě s finanční podporou FIMky
Zveme Vás na Hradecké ekonomické dny 2018
S FIMkou do světa? Proč ne. Navštivte nový web mobilit FIMky.

Oznámení9. 10. 2017

Zápis k písemným klauzurním pracem z AJ a NJ listopad 2017

Na nástěnce Katedry aplikované lingvistiky jsou umístěny formuláře k zápisu na písemné klauzurní práce z AJ, NJ. Termín 17/11 2017.
Případní zájemci/zájemkyně zde zapíší své jméno a podepíší se.
Termín: do 31/10 2017.


1. 4. 2015

Žádosti o vyhotovení doporučení v cizím jazyce

Dle Výnosu děkana Fakulty informatiky a managementu doc. Ing. Václava Janečka, CSc., číslo 3/2013 (Úhrady za vybrané administrativně-správní úkony), jsou zpoplatněny veškeré žádosti o vyhotovení doporučení v cizím jazyce pro potřeby studia na zahraničních školách, pro potřeby získání stipendií a podobně, které zpracovávají pedagogové (300,- Kč), dále potvrzení o absolvovaných zkouškách a zápočtech v jiném než českém a anglickém jazyce (300,- Kč).

 


Okruhy ke státním závěrečným zkouškám

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám (AJ, NJ ) se nacházejí v Dokumentech katedry, ve složce Dokumenty pro studenty nebo je naleznete přímo: pod "Státnicové zkoušky z anglického a německého jazyka". Metodické pokyny pro vypracování bakalářských a diplomových prací, se nacházejí v Dokumentech katedry, ve složce Dokumenty pro studenty.