Oznámení25. 9. 2018

Nabídka jazykových kurzů IDV na ZS 2018/19


Španělský jazyk -  placený kurz:

Kurz španělštiny pro studenty FIM
•možností získat 2 kredity za semestr,
•minimální počet studentů: 8
•rozsah: 20 hodin za semestr ( začátek 10.10. 2018)
•cena kurzu:  2400Kč
•vyučující: Mgr JanMartinec
• BONUS PRO STUDENTY FIM UHK:
Když získáš kredity ,bude ti vráceno ½ kurzovného zpět.
Online přihláška nejpozději do 5.10.2018 na stránkách IDV FIM UHK

Výuka čínštiny s rodilým mluvčím
•Výuka pro stážisty na Tchaj-wan – dvě skupiny – 2 hodiny týdně
•Lektror: FU YING LUN,Ursuline University of Languages
•Registrace: online na stránkách IDV FIM UHK do 2. 10. 2018
•Výuka bude probíhat od 4. 10. 2018
•Osobní kredity pro studenty FIM UHK: 2
 
Přípravný kurz k jazykovým zkouškám (TOEIC,FCE,CAE)

•REGISTRACE DO: 10.10.2018
•ZAČÁTEK KURZU: 13.10.2018
•CENA: 3800 KČ


PRE-TEST CAMBRIDGE EXAM IN ENGLISH LANGUAGE

•REGISTRACE DO: 31.10.2018
•DEN TESTOVÁNÍ: 2.11.2018
•CENA: 500 KČ
Pretest Centre NO: 3705, CZ07

TOEIC -  OSTRÉ TESTY Z ANGLICKÉHO JAZYKA

•REGISTRACE: na stránkách IDV FIM od listopadu 2018
•DEN TESTOVÁNÍ: dle Vašeho výběru
•CENA:
•Listening/Reading – 2600Kč
•Speaking/ Writing – 3200Kč
•ACREDITATION CENTRE NUMBER: 7580

Bližší informace ohledně jazykových kurzů podají
Mgr. Dagmar El-Hmoudová a paní Helena Holubičková
dagmar.elhmoudova@uhk.cz; helena.holubickova@uhk.cz

 


1. 4. 2015

Žádosti o vyhotovení doporučení v cizím jazyce

Dle Výnosu děkana Fakulty informatiky a managementu doc. Ing. Václava Janečka, CSc., číslo 3/2013 (Úhrady za vybrané administrativně-správní úkony), jsou zpoplatněny veškeré žádosti o vyhotovení doporučení v cizím jazyce pro potřeby studia na zahraničních školách, pro potřeby získání stipendií a podobně, které zpracovávají pedagogové (300,- Kč), dále potvrzení o absolvovaných zkouškách a zápočtech v jiném než českém a anglickém jazyce (300,- Kč).

 


Okruhy ke státním závěrečným zkouškám

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám (AJ, NJ ) se nacházejí na: "Státnicové zkoušky z anglického a německého jazyka". Metodické pokyny pro vypracování bakalářských a diplomových prací, se nacházejí v Dokumentech katedry, ve složce Dokumenty pro studenty.
Okruhy ke státním závěrečným zkouškám (AJ, NJ ) naleznete rovněž pod studijním oddělením.