Erasmus - kreditová mobilita

Mezinárodní kreditová mobilita - doktorské studium

4/4/2018: Vyhlašujeme výběrové řízení na Erasmus Mezinárodní kreditovou mobilitu, období pobytu: ZS či LS 2018/2019, země: NIKARAGUA, PERU, CHILE, KEŇA.

Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové vyhlášuje výběrové řízení na Erasmus Mezinárodní kreditovou mobilitu - studijní pobyty. Studijní pobyt je určen studentům doktorského studia prezenční i kombinované formy na FF UHK.


Nabízené destinace:

 • Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León, Nikaragua
 • Pontificia Universidad Católica del Peru, Lima, Peru
 • Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho, Peru
 • Universidad del Desarrollo, Santiago de Chile, Chile
 • University of Nairobi, Nairobi, Keňa

Podmínky pobytu:
• mobilita se uskuteční v ZS či LS 2018/2019 (rozložení semestru dle partnerské univerzity)
• předpokládaná délka pobytu – jeden semestr (tj. cca 4 měsíce)
• Peru, Chile a Nikaragua - studium v ŠJ, Keňa - studium v AJ
• měsíční stipendium ve výši 650 EUR, zpáteční letenka

 

Zájemci zašlou do 20/4/2018 na martina.eliasova@uhk.cz následující dokumenty:
• Přihlášku (ke stažení v sekci dokumentů) – formát MS Excel
• Motivační dopis (rozsah max. 2 A4, Peru, Chile a Nikaragua ŠJ, Keňa AJ; formát pdf)
• Životopis (rozsah max. 3 A4, Peru, Chile a Nikaragua ŠJ, Keňa  AJ formát; pdf)
• Dokumenty jsou přijímány výhradně elektronicky a ve správných formátech.
Výběrové řízení – ústní pohovor se uskuteční pravděpodobně v týdnu 23/4-27/4/2018.

Kritéria výběru studentů: téma disertační práce a propojenost s daným regionem, jazyková vybavenost (úroveň španělského jazyka), dosavadní studijní výsledky, odborný profil, dosavadní publikační výsledky.

V případě dotazů se prosím obracejte na Mgr. Martina Eliášová (martina.eliasova@uhk.cz, 493 331 212), kancelář Zahraničního oddělení FF UHK – 2. patro budovy FF.
Mezinárodní kreditová mobilita - KOREA - studenti Ústavu sociální práce

4/4/2018 - právě bylo vyhlášeno výběrové řízení na stipendijní pobyt na Sangmyung University, Jižní Korea.

Zájemci z řad studentů Ústavu sociální práce (bakalářské i navazující magisterské studium, prezenční i kombinovaná forma) se mohou hlásit do 20/4/2018.

Podmínky pobytu:

 • mobilita se uskuteční v ZS 2018/2019 (rozložení semestru dle partnerské univerzity)
 • předpokládaná délka pobytu – jeden semestr
 • studium v AJ
 • Program poskytuje měsíční stipendium ve výši 650 EUR po dobu 3 měsíců, zpáteční letenku

 
Zájemci zašlou do 20. dubna 2018 na martina.eliasova@uhk.cz následující dokumenty:

 • Přihlášku (viz sekce dokumenty) – formát MS Excel
 • Motivační dopis (rozsah max. 2 A4, v AJ, formát pdf)
 • Životopis (rozsah max. 3 A4, v AJ, formát pdf)
 • Dokumenty jsou přijímány výhradně elektronicky a ve správných formátech.


Výběrové řízení – ústní pohovor se uskuteční pravděpodobně v týdnu 23/4-27/4/2018.
Kritéria výběru studentů: jazyková vybavenost (úroveň anglického jazyka), dosavadní akademický prospěch, motivaci pro studium v zahraničí, propojení odborného profilu s potřebou zahraničního studia.
V případě dotazů se prosím obracejte na Mgr. Martinu Eliášovou (martina.eliasova@uhk.cz, 493 331 212), kancelář Referátu vědy a zahraničních styků – 2. patro budovy FF.Podrobně k Mezinárodní kreditové mobilitě

Od roku 2015 je součástí programu Erasmus i mezinárodní kreditová mobilita (Erasmus mezi programovými a partnerskými zeměmi). FF UHK získala ve výzvě 2015 projekt společně s dlouholetým partnerem - Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León, (UNAN León), Nikaragua.

Od roku 2016 řeší FF UHK další projekt s Nikaraguou (Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León), dále pak s Bolívií (Universidad Mayor de San Simón, Cochabamba a Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca, Sucre) a s Ghanou (zde je partnerem University of Ghana, Accra).

V roce 2017 se seznam partnerských univerzit UHK spolupracujících v rámci programu Mezinárodní kreditové mobility rozrostl o další jak africké, tak latinskoamerické země. Z afrických univerzit se k University of Ghana  přidaly také Universidad Jean Piaget de Cabo Verde na Kapverdách a University of Nairobi v Keni, v Latinské Americe je to kromě UNAN León v Nikaragui také Pontificia Universidad Javeriana Cali v Kolumbii, Pontificia Universidad Católica a Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga v Peru a Universidad de Desarrollo v Chile.

Program zahrnuje především mobility pro přijíždějící studenty z partnerských univerzit. Na partnerské univerzity lze vyslat pouze Ph.D. studenty FF UHK. V LS 2016/2017 studoval na University of Ghana Ph.D. student Afrických studií a Ph.D. studentka Latinskoamerických studií ve stejném semestru studovala na universitě Universidad Mayor de San Simón v Cochabambě v Bolívii. V ZS 2017/2018 studoval Ph.D. student Latinskoamerických studií  studium na nikaragujské univerzitě UNAN León.

V zimním semestru akademického roku 2016/2017  mohli studenti FF UHK navštěvovat kurz zahraničního experta z UNAN, León - Sistema político de Nicaragua (KP/SIPON). V letním semestru stejného akademického roku vyučoval především studenty Afrických studií na FF UHK zahraniční expert z Ghany. V zimním semestru roku 2017/2018 proběhl kurz zahraniční expertky z Universidad Mayor San Simón de Cochabamba - Introduction to the main current issues in Latin America. V následujícíh semestrech se studenti mohou znovu těšit také na návštěvu zahraničního experta z Nikaraguy.
 

Realizované aktivity v rámci mezinárodní kreditové mobility:

Akademický rok 2015/2016

 • LS - studium dvou studentů UNAN, León na FF UHK
 • LS - výuka akademického pracovníka FF UHK na UNAN, León
Akademický rok 2016/2017
 • ZS - studium jednoho studenta UNAN, León na FF UHK
 • ZS - výuka akademického pracovníka  UNAN, León na FF UHK, předmět Politický systém Nikaraguy (výuky proběhla v šj)
 • LS studium studentky z University of Ghana na FF UHK
 • LS studium dvou Ph.D. studentů z FF UHK na University of Ghana a Universidad Mayor San Simón  v Bolívii
 • LS výuka akademického pracovníka  University of Ghana na FF UHK
 • LS - letní škola pro kolumbijské studenty z Pontificia Universidad Javeriana Cali
Akademický rok 2017/2018
 • ZS studium 8 studentů z partnerských univerzit - 3 z UNAN León, 2 z Universidad Mayor de San Simón, 1 z Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca, Sucre, 2 z University of Ghana
 • ZS - výuka akademického pracovníka z Universidad Mayor de San Simón v Bolívii - Předmět - Introduction to the main current issues of Latin America
 • ZS - výuka akademického pracovníka z FF UHK na University of Ghana
 • ZS - pobyt Ph.D. studenta na UNAN León


Dokumenty


VybratTypNázevVytvořenVelikost
Veřejné dokumenty
24. 11. 2016 
Interní dokumenty
24. 11. 2016 

Nezobrazí-li se Vám dokumenty v této sekci znamená to, že nemáte dostatečná oprávnění nebo nejste přihlášeni, prosím přihlaste se pro přístup na tuto stránku.

Naposledy upraveno: Strnad Matyáš, 13.4.2018 12:35