Co Vás zajímá?
23. listopad patří na FFildě veřejnosti a uchazečům o studium
Sociologická konference se blíží
Přijďte fandit do pardubické arény!
Pořiď si FFree index FF UHK
Projekt Strategický rozvoj Univerzity Hradec Králové

Specifický výzkumV rámci studentské grantové soutěže na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové – specifického výzkumu mohou studenti magisterského i doktorského studia a akademičtí pracovníci podávat výzkumné projekty.

Filozofická fakulta každoročně touto grantovou soutěží podporuje výzkumné projekty v oblastech, jimiž se zabývá, tedy africká studia, archeologie, archivnictví, filozofie, historie, latinskoamerická studia, politologie, pomocné vědy historické, sociologie, výpočetní technika v humanitních vědách a v dalších oblastech výzkumu.

Studentská grantová soutěž má na FF tradici a každoročně je podpořeno několik desítek projektů, díky nimž se škola dostává stále významněji do povědomí odborníků i veřejnosti.Výsledky rozhodnutí hodnotící komise 1. a 2. kola SV pro rok 2018 naleznete zde:


https://www.uhk.cz/Download/?DocumentID=30023

https://www.uhk.cz/Download/?DocumentID=30348

Čísla zakázek jednotlivých projektů lze nalézt zde.


HODNOCENÍ NÁKLADŮ ÚČELOVÉ PODPORY NA SPECIFICKÝ VYSOKOŠKOLSKÝ VÝZKUM 2017
Studentská grantová soutěž Filozofická fakulta


Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum v roce 2017 2.772.715,- Kč
Způsobilé náklady studentských projektů z přiznané podpory na specifický vysokoškolský výzkum 2.545.918,- Kč


Projekty řešené v roce 2017:

Řešitel Název projektu
Mgr. et Mgr. Marie Bláhová
Mgr. Barbora Fišerová
Bc. Miroslav Beneš
Mezinárodní doktorandská konference k dějinám raného novověku
Mgr. et Mgr. Marie Bláhová Nižší šlechta na Lipnicku v průběhu 16. století.
Mgr. et Mgr. Marie Bláhová, Mgr. Barbora Císařová, Mgr. Jan Hrubecký, PhDr. Jaromír Karpíšek, Mgr. Zbyněk Sturz České, slovenské a československé dějiny 20. století XII. (Konference mladých vědeckých pracovníků)
Mgr. Milan Hanzl

 
Komparace postojů československých a britských poslankyň v otázce vzdělávání mládeže po druhé světové válce.

Ing. Arch. Nikolaos Ragkos

Intelektuální proměny v éře přechodu mezi gotikou a renesancí.
 
Doc. PhDr. Martin Šandera, Ph.D. Mělnický dvůr královen vdov Barbory Celské a Johany z Rožmitálu

Mgr. Pavel Drnovský
Hrad Božanov (Raubenschloss). Analýza kovových nálezů.
Mgr. Petr Hejhal, Ph.D. Archeologický nedestruktivní průzkum na bojišti prusko-rakouské války roku 1866 u Hradce Králové
 
Mgr. Štěpán Kravciv Analýza umístění mladoneolitických rondelů v kulturní krajině u Hradce Králové 
Mgr. Miroslav Pleska
Studentská archeologická konference 2017

 
Mgr. Richard Thér, Ph.D. Diverzita technik vytváření a výzdoby laténské keramiky vytvářené s užitím hrnčířského kruhu
 

Mgr. Filip Jaroš, PhD.

Spor o lidskou přirozenost v evoluční biologii


 

Mgr. Ladislav Koreň, Ph.D.

Kooperace a její kognitivní předpoklady 

Mgr. Martin Paleček, Ph.D.

Uganda: Sen o Zemi kněze Jana (Misijní činnost v Ugandě, její vliv na politiku a utopie amerických kulturních válek).

 
Mgr. Milan Hrubeš, Ph.D.#FeesMustFall: Jak se podílí rámování na mobilizaci?


 
Mgr. Jan Pumr Třídně podmíněné volební chování ve vybraných latinskoamerických zemích

 
Mgr. Martin Petrus Oblast severního Pojizeří v letech 1918 – 1945 se zaměřením na regiony Turnovska a Českodubska
Mgr. Kateřina Tvrdá Dějiny chomutovského gymnázia v dlouhém 19. století
PhDr. Jakub Zouhar, Ph.D.
Historiografické, sfragistické a správní aspekty výzkumu Církevních dějin ve Střední Evropě
PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.
PhDr. Zdeněk Beran, Ph.D.
Česká společnost v pozdním středověku a v době předbělohorské II
PhDr. Zdeněk Beran, Ph.D. Společenský řád a šlechtické násilí v pozdním středověku a raném novověku
Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D. Maskulinita a česká společnost ve vybraných normativních pramenech, 1914-1938
Mgr. Zbyněk Sturz
Koncepty společenské solidarity v českých zemích během první světové války
Doc. PhDr. Martin Šandera, Ph.D. Mělnický dvůr královen vdov Barbory Celské a Johany z Rožmitálu
Mgr. Petr Hejhal, Ph. D. Archeologický nedestruktivní průzkum reliktů polních opevnění ze sedmileté války v broumovském výběžku.

 
Prof. Ivan Pavlů Východní hranice nejstarší keramiky ve střední Evropě
Mgr. Matej Drobňák
Koreňe lingvistického individualizmu

Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D.

P. Vincenc Maiwald OSB, pozapomenuté osudy významného broumovského učence

 
doc. Mgr. Petr Grulich, Ph.D.
Bezpečnostní složky na východě Čech v 1. polovině 20. století

Mgr. Jindřich Kolda
Knihovny milosrdných bratří v českých zemích v 17. a 18. století
PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D. Urbánní historie: výzkum a prezentace

Pokračující z roku 2016:
Mgr. Jan Prouza, Ph.D.
Vnitrostátní konflikty v subsaharské Africe 2 
Doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc. Komparativní analýza stranické legislativy v Africe (návazný dvouletý projekt)
PhDr. Martin Trefný, Ph.D. Tarquinie a zázemí města. Mapování městského okolí s využitím nedestruktivních metod.

 
 Dokumenty


VybratTypNázevVytvořenVelikost
Veřejné dokumenty
8. 7. 2014 
Interní dokumenty
8. 7. 2014 

Nezobrazí-li se Vám dokumenty v této sekci znamená to, že nemáte dostatečná oprávnění nebo nejste přihlášeni, prosím přihlaste se pro přístup na tuto stránku.

Naposledy upraveno: Řezníčková Zuzana, 22.5.2018 14:36