Co Vás zajímá?
Přijďte na slavnostní prezentaci unikátní knihy
Rekonstrukce smutečního pochodu za Jana Palacha
Musíte vidět: dokument o záchraně broumovského kláštera
Pořiď si FFree index FF UHK
Projekt Strategický rozvoj Univerzity Hradec Králové

Specifický výzkumV rámci studentské grantové soutěže na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové – specifického výzkumu mohou studenti magisterského i doktorského studia a akademičtí pracovníci podávat výzkumné projekty.

Filozofická fakulta každoročně touto grantovou soutěží podporuje výzkumné projekty v oblastech, jimiž se zabývá, tedy africká studia, archeologie, archivnictví, filozofie, historie, latinskoamerická studia, politologie, pomocné vědy historické, sociologie, výpočetní technika v humanitních vědách a v dalších oblastech výzkumu.

Studentská grantová soutěž má na FF tradici a každoročně je podpořeno několik desítek projektů, díky nimž se škola dostává stále významněji do povědomí odborníků i veřejnosti.Výsledky rozhodnutí hodnotící komise 1. a 2. kola SV pro rok 2018 naleznete zde:


https://www.uhk.cz/Download/?DocumentID=30023

https://www.uhk.cz/Download/?DocumentID=30348

Čísla zakázek jednotlivých projektů lze nalézt zde.


HODNOCENÍ NÁKLADŮ ÚČELOVÉ PODPORY NA SPECIFICKÝ VYSOKOŠKOLSKÝ VÝZKUM 2017
Studentská grantová soutěž Filozofická fakulta


Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum v roce 2017 2.772.715,- Kč
Způsobilé náklady studentských projektů z přiznané podpory na specifický vysokoškolský výzkum 2.545.918,- Kč


Projekty řešené v roce 2017:

Řešitel Název projektu
Mgr. et Mgr. Marie Bláhová
Mgr. Barbora Fišerová
Bc. Miroslav Beneš
Mezinárodní doktorandská konference k dějinám raného novověku
Mgr. et Mgr. Marie Bláhová Nižší šlechta na Lipnicku v průběhu 16. století.
Mgr. et Mgr. Marie Bláhová, Mgr. Barbora Císařová, Mgr. Jan Hrubecký, PhDr. Jaromír Karpíšek, Mgr. Zbyněk Sturz České, slovenské a československé dějiny 20. století XII. (Konference mladých vědeckých pracovníků)
Mgr. Milan Hanzl

 
Komparace postojů československých a britských poslankyň v otázce vzdělávání mládeže po druhé světové válce.

Ing. Arch. Nikolaos Ragkos

Intelektuální proměny v éře přechodu mezi gotikou a renesancí.
 
Doc. PhDr. Martin Šandera, Ph.D. Mělnický dvůr královen vdov Barbory Celské a Johany z Rožmitálu

Mgr. Pavel Drnovský
Hrad Božanov (Raubenschloss). Analýza kovových nálezů.
Mgr. Petr Hejhal, Ph.D. Archeologický nedestruktivní průzkum na bojišti prusko-rakouské války roku 1866 u Hradce Králové
 
Mgr. Štěpán Kravciv Analýza umístění mladoneolitických rondelů v kulturní krajině u Hradce Králové 
Mgr. Miroslav Pleska
Studentská archeologická konference 2017

 
Mgr. Richard Thér, Ph.D. Diverzita technik vytváření a výzdoby laténské keramiky vytvářené s užitím hrnčířského kruhu
 

Mgr. Filip Jaroš, PhD.

Spor o lidskou přirozenost v evoluční biologii


 

Mgr. Ladislav Koreň, Ph.D.

Kooperace a její kognitivní předpoklady 

Mgr. Martin Paleček, Ph.D.

Uganda: Sen o Zemi kněze Jana (Misijní činnost v Ugandě, její vliv na politiku a utopie amerických kulturních válek).

 
Mgr. Milan Hrubeš, Ph.D.#FeesMustFall: Jak se podílí rámování na mobilizaci?


 
Mgr. Jan Pumr Třídně podmíněné volební chování ve vybraných latinskoamerických zemích

 
Mgr. Martin Petrus Oblast severního Pojizeří v letech 1918 – 1945 se zaměřením na regiony Turnovska a Českodubska
Mgr. Kateřina Tvrdá Dějiny chomutovského gymnázia v dlouhém 19. století
PhDr. Jakub Zouhar, Ph.D.
Historiografické, sfragistické a správní aspekty výzkumu Církevních dějin ve Střední Evropě
PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.
PhDr. Zdeněk Beran, Ph.D.
Česká společnost v pozdním středověku a v době předbělohorské II
PhDr. Zdeněk Beran, Ph.D. Společenský řád a šlechtické násilí v pozdním středověku a raném novověku
Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D. Maskulinita a česká společnost ve vybraných normativních pramenech, 1914-1938
Mgr. Zbyněk Sturz
Koncepty společenské solidarity v českých zemích během první světové války
Doc. PhDr. Martin Šandera, Ph.D. Mělnický dvůr královen vdov Barbory Celské a Johany z Rožmitálu
Mgr. Petr Hejhal, Ph. D. Archeologický nedestruktivní průzkum reliktů polních opevnění ze sedmileté války v broumovském výběžku.

 
Prof. Ivan Pavlů Východní hranice nejstarší keramiky ve střední Evropě
Mgr. Matej Drobňák
Koreňe lingvistického individualizmu

Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D.

P. Vincenc Maiwald OSB, pozapomenuté osudy významného broumovského učence

 
doc. Mgr. Petr Grulich, Ph.D.
Bezpečnostní složky na východě Čech v 1. polovině 20. století

Mgr. Jindřich Kolda
Knihovny milosrdných bratří v českých zemích v 17. a 18. století
PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D. Urbánní historie: výzkum a prezentace

Pokračující z roku 2016:
Mgr. Jan Prouza, Ph.D.
Vnitrostátní konflikty v subsaharské Africe 2 
Doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc. Komparativní analýza stranické legislativy v Africe (návazný dvouletý projekt)
PhDr. Martin Trefný, Ph.D. Tarquinie a zázemí města. Mapování městského okolí s využitím nedestruktivních metod.

 
 Dokumenty


VybratTypNázevVytvořenVelikost
Veřejné dokumenty
8. 7. 2014 
Interní dokumenty
8. 7. 2014 

Nezobrazí-li se Vám dokumenty v této sekci znamená to, že nemáte dostatečná oprávnění nebo nejste přihlášeni, prosím přihlaste se pro přístup na tuto stránku.

Naposledy upraveno: Řezníčková Zuzana, 22.5.2018 14:36