Co Vás zajímá?
Chceš jít na hradeckou FFildu? Deadline přihlášek je 31. března.
Studijní výjezdy do zahraničí!
Hurá do světa!
Musíte vidět: dokument o záchraně broumovského kláštera
Studentský ples UHK 2019
Pořiď si FFree index FF UHK
Projekt Strategický rozvoj Univerzity Hradec Králové

Institucionální rozvojový program

Vyhlášení Interní grantové soutěže projektů na podporu pedagogické práce akademických pracovníků a tvůrčí práce studentů na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové na rok 2019. Přihlášky posílejte prosím do 5.2.2019 do 12,00 na email veronika.skodrnova@seznam.cz. Filozofická fakulta podporuje vydávání svých recenzovaných časopisů - Filosofie Dnes, Modern Africa, Východočeské listy historické a Živá archeologie. Fakulta podporuje publikační činnost svých zaměstnanců formou dotací Ediční rady FF UHK.

Projekty přijaté k financování v roce 2018:

zakázka/činnost/pracoviště řešitel/ka název projektu
1905/1190/03220 RNDr. Mgr. Lucie Vítková, Ph.D. Inovace výuky metodologických předmětů – využití softwaru Remark Office OMR
1906/1190/03230 Mgr. et Mgr. Michal Rigel Polské konexe: exkurze do Muzea varšavského povstání a jazykový kurz
1907/1190/03310 Mgr. Pavel Drnovský, Ph.D. Praktická ukázka geofyzikálního měření. Metodika a uplatnění v praxi
1908/1190/03310 Mgr. Petr Hejhal, Ph.D. Přednáškový cyklus „Archeologie konfliktu“
1909/1190/03380 Doc. PhDr. Martin Šandera, Ph.D. Imaginace a její prameny jako prostředek k pochopení středověké společnosti a její mentality
1910/1190/03390 Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D. Inovace a modernizace výuky epigrafiky, heraldiky a genealogie
1911/1190/03220 RNDr. Mgr. Lucie Vítková, Ph.D. Inovace výuky metodologických předmětů - analýza kategorizovaných dat
1912/1190/03380 Mgr. Irena Kapustová Název projektu (česky) Jak se dělá muzejní pedagogika II.
1913/1190/03230 Mgr. Jaroš Filip PhD. Propagace navazujícího magisterského studia mezi studenty bakalářských programů a inovace jejich vzdělávání
1914/1190/03310 Mgr. Eva Schimerová Rozvoj konzervačních postupů a jejich implementace do praxe studentů archeologie
1915/1190/03390             PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.;
Mgr. Petr Polehla, Ph.D.
Města Olomouc a Kroměříž pohledem urbánní historie a církevních dějin (Exkurze pro studenty historických oborů FF UHK)
1916/1190/03250 Mgr. Zuzana Truhlářová, Ph.D. Zapojení platformy diskusních skupin do koncepce výuky v oborech sociální práce FF UHK
1917/1190/03350 PhDr. Štěpánka Rubešová, Ph.D. Výuka současné akademické angličtiny prostřednictvím M- learningu
1918/1190/03230              Mgr. Martin Paleček, Ph.D.          Inovace výuky předmětu "Religionistika" 


Projekty přijaté k financování v roce 2017:

řešitel/ka název projektu
Bláhová Zuzana Exkurze studentů archeologie do archeologické laboratoře v Olomouci
Bolom-Kotari Martina Inovace a modernizace výuky kodikologie a heraldiky
Kapustová Irena Jak se dělá muzejní pedagogika
Pavlů Ivan Nejstarší keramika
Šimral Vít "Zdokonalení výuky předmětu „Financing Political Competition“ a zapojení do sítě „Interdisciplinary Corruption Research Network“"
Šandera Martin Proměny rezidenčních sídel účastníků výpravy české šlechty do Itálie (1551-1552)
Grulich Petr Hospodářské a technické dějiny na FF UHK
Mangel Tomáš Laténské osídlení východních Čech v evropském kontextu
Němečková Věra Archivnictví a pomocné vědy historické v současné teorii a praxi
Tošner Michal Jak učit sociologii, aby byla přitažlivá? Rozvíjení metodiky výuky sociologie pro střední školy a první ročníky studia VŠDokumenty


VybratTypNázevVytvořenVelikost
Veřejné dokumenty
15. 7. 2014 
Interní dokumenty
15. 7. 2014 

Nezobrazí-li se Vám dokumenty v této sekci znamená to, že nemáte dostatečná oprávnění nebo nejste přihlášeni, prosím přihlaste se pro přístup na tuto stránku.

Naposledy upraveno: Škodrnová Veronika, 14.1.2019 10:35