Projekty

Pracovníci Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové se dlouhodobě intenzivně zabývají výzkumem. Již řadu let řeší grantové projekty Grantové agentury České republiky v celé šíři oborů.


V archeologii se jedná o výzkum v oblasti technologií laténské a neolitické keramiky a historie migrace germánských kmenů.

V historii se jednak jedná o regionální témata se zaměřením na východní Čechy a jednak na témata česká či evropská, např. české feministické myšlení, restituční úsilí pobělohorské šlechty, česká kulturní obec v době normalizace, strukturalismus v českém historickém myšlení, atd.

V oblasti politologie jsou řešeny projekty se zaměřením na africký a latinskoamerický areál, převážně v okruhu politického stranictví v mimoevropských oblastech a v oblasti volebních pravidel v Latinské Americe.

Granty v oblasti filozofie jsou zastoupeny projekty na téma relativismus a řecké tragické poezie a politického myšlení.

Aktuálně řešené projekty:

MINISTERSTO KULTURY - PROGRAM NAKI II
Partneři projektu: Moravská zemská knihovna v Brně, Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování

řešitel název projektu doba řešení
Bolom-Kotari Martina Brána moudrosti otevřená. Barokní kulturní dědictví klášterů
Broumov a Rajhrad: ochrana, restaurování, prezentace.
2016 - 2020


 
GRANTOVÁ AGENTURA ČR

Juniorské

řešitel název projektu doba řešení
Vacín Luděk Studie oslavných hymnů na krále Šulgiho z Uru 2015-2017
Dekarli Martin Opera logicalia Štěpána z Pálče († 1423) a recepce anglické logiky v pozdně středověkých Čechách 2017-2019

Standardní
 

řešitel název projektu doba řešení
Šimral Vít Financování politické soutěže ve střední Evropě na národní a místní úrovni 2016-2018
Středová Veronika Moderní tendence evropského dějepisectví a jejich paralely a rezonance v díle Františka Kutnara 2017-2019
Springerová Pavlína Výstupy sociálních hnutí a dynamika těchto hnutí 2017-2019
Kapusta Jan Obraz indigenních kultur v kontextu současné západní alternativní spirituality, společnosti a vědy 2017-2019
Janoušek Hynek Meze rozumu ve věku rozumu: spory ve filosofii 18. století 2017-2019,hl. příjemce FLÚ AV ČR

LA granty

řešitel název projektu doba řešení
Koreň Ladislav Inferencializmus a kolektivní intencionalita 2017-2019


 

INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA

řešitel název projektu doba řešení
Sklenářová Sylva Institucionální podpora - Podpora archiv 2016

 

 Dokumenty


VybratTypNázevVytvořenVelikost
Veřejné dokumenty
10. 7. 2014 
Interní dokumenty
10. 7. 2014 

Nezobrazí-li se Vám dokumenty v této sekci znamená to, že nemáte dostatečná oprávnění nebo nejste přihlášeni, prosím přihlaste se pro přístup na tuto stránku.

Naposledy upraveno: Řezníčková Zuzana, 6.1.2017 15:18