Projekty

Pracovníci Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové se dlouhodobě intenzivně zabývají výzkumem. Již řadu let řeší grantové projekty Grantové agentury České republiky v celé šíři oborů.


Aktuálně řešené projekty:

MINISTERSTO KULTURY - PROGRAM NAKI II
Partneři projektu: Moravská zemská knihovna v Brně, Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování

řešitel název projektu doba řešení
Bolom-Kotari Martina Brána moudrosti otevřená. Barokní kulturní dědictví klášterů
Broumov a Rajhrad: ochrana, restaurování, prezentace.
2016-2020
Grulich Petr
Věnná města českých královen
(Živá součást historického vědomí a její podpora nástroji historické geografie, virtuální reality a kyberprostoru)
2018-2022


 
GRANTOVÁ AGENTURA ČR

Juniorské

řešitel název projektu doba řešení
Dekarli Martin Opera logicalia Štěpána z Pálče († 1423) a recepce anglické logiky v pozdně středověkých Čechách 2017-2019

Standardní
 

řešitel název projektu  doba řešení
Šimral Vít Financování politické soutěže ve střední Evropě na národní a místní úrovni 2016-2018
Středová Veronika Moderní tendence evropského dějepisectví a jejich paralely a rezonance v díle Františka Kutnara 2017-2019
Springerová Pavlína Výstupy sociálních hnutí a dynamika těchto hnutí 2017-2019
Kapusta Jan Obraz indigenních kultur v kontextu současné západní alternativní spirituality, společnosti a vědy 2017-2019
Janoušek Hynek - JAKO SPOLUŘEŠITEL Meze rozumu ve věku rozumu: spory ve filosofii 18. století 2017-2019
Strmiska Maxmilián Vztah mezi volební soutěživostí a vládními represivními strategiemi v hybridních režimech Latinské Ameriky 2018-2020
Hrubeš Milan Středoproudové a alternativní ekonomické diskurzy v Česku a na Slovensku 2018-2020

LA granty

řešitel název projektu doba řešení
Koreň Ladislav Inferencializmus a kolektivní intencionalita 2017-2019


 

 

 Dokumenty


VybratTypNázevVytvořenVelikost
Veřejné dokumenty
10. 7. 2014 
Interní dokumenty
10. 7. 2014 

Nezobrazí-li se Vám dokumenty v této sekci znamená to, že nemáte dostatečná oprávnění nebo nejste přihlášeni, prosím přihlaste se pro přístup na tuto stránku.

Naposledy upraveno: Řezníčková Zuzana, 22.5.2018 15:41