Co Vás zajímá?
Studuj na FF UHK
Přípravný kurz historie začíná 16. března 2018
Sbírejte body k přijímačkám už teď!
Zeptej se svých budoucích kolegů!
FF UHK má ve svém týmu řadu zahraničních odborníků

Projekty

Pracovníci Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové se dlouhodobě intenzivně zabývají výzkumem. Již řadu let řeší grantové projekty Grantové agentury České republiky v celé šíři oborů.


V archeologii se jedná o výzkum v oblasti technologií laténské a neolitické keramiky a historie migrace germánských kmenů.

V historii se jednak jedná o regionální témata se zaměřením na východní Čechy a jednak na témata česká či evropská, např. české feministické myšlení, restituční úsilí pobělohorské šlechty, česká kulturní obec v době normalizace, strukturalismus v českém historickém myšlení, atd.

V oblasti politologie jsou řešeny projekty se zaměřením na africký a latinskoamerický areál, převážně v okruhu politického stranictví v mimoevropských oblastech a v oblasti volebních pravidel v Latinské Americe.

Granty v oblasti filozofie jsou zastoupeny projekty na téma relativismus a řecké tragické poezie a politického myšlení.

Aktuálně řešené projekty:

MINISTERSTO KULTURY - PROGRAM NAKI II
Partneři projektu: Moravská zemská knihovna v Brně, Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování

řešitel název projektu doba řešení
Bolom-Kotari Martina Brána moudrosti otevřená. Barokní kulturní dědictví klášterů
Broumov a Rajhrad: ochrana, restaurování, prezentace.
2016 - 2020


 
GRANTOVÁ AGENTURA ČR

Juniorské

řešitel název projektu doba řešení
Vacín Luděk Studie oslavných hymnů na krále Šulgiho z Uru 2015-2017
Dekarli Martin Opera logicalia Štěpána z Pálče († 1423) a recepce anglické logiky v pozdně středověkých Čechách 2017-2019

Standardní
 

řešitel název projektu doba řešení
Šimral Vít Financování politické soutěže ve střední Evropě na národní a místní úrovni 2016-2018
Středová Veronika Moderní tendence evropského dějepisectví a jejich paralely a rezonance v díle Františka Kutnara 2017-2019
Springerová Pavlína Výstupy sociálních hnutí a dynamika těchto hnutí 2017-2019
Kapusta Jan Obraz indigenních kultur v kontextu současné západní alternativní spirituality, společnosti a vědy 2017-2019
Janoušek Hynek Meze rozumu ve věku rozumu: spory ve filosofii 18. století 2017-2019,hl. příjemce FLÚ AV ČR

LA granty

řešitel název projektu doba řešení
Koreň Ladislav Inferencializmus a kolektivní intencionalita 2017-2019


 

INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA

řešitel název projektu doba řešení
Sklenářová Sylva Institucionální podpora - Podpora archiv 2016

 

 Dokumenty


VybratTypNázevVytvořenVelikost
Veřejné dokumenty
10. 7. 2014 
Interní dokumenty
10. 7. 2014 

Nezobrazí-li se Vám dokumenty v této sekci znamená to, že nemáte dostatečná oprávnění nebo nejste přihlášeni, prosím přihlaste se pro přístup na tuto stránku.

Naposledy upraveno: Řezníčková Zuzana, 6.1.2017 15:18