Co Vás zajímá?
23. listopad patří na FFildě veřejnosti a uchazečům o studium
Sociologická konference se blíží
Přijďte fandit do pardubické arény!
Pořiď si FFree index FF UHK
Projekt Strategický rozvoj Univerzity Hradec Králové

Projekty

Pracovníci Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové se dlouhodobě intenzivně zabývají výzkumem. Již řadu let řeší grantové projekty Grantové agentury České republiky v celé šíři oborů.


Aktuálně řešené projekty:

MINISTERSTO KULTURY - PROGRAM NAKI II
Partneři projektu: Moravská zemská knihovna v Brně, Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování

řešitel název projektu doba řešení
Bolom-Kotari Martina Brána moudrosti otevřená. Barokní kulturní dědictví klášterů
Broumov a Rajhrad: ochrana, restaurování, prezentace.
2016-2020
Grulich Petr
Věnná města českých královen
(Živá součást historického vědomí a její podpora nástroji historické geografie, virtuální reality a kyberprostoru)
2018-2022


 
GRANTOVÁ AGENTURA ČR

Juniorské

řešitel název projektu doba řešení
Dekarli Martin Opera logicalia Štěpána z Pálče († 1423) a recepce anglické logiky v pozdně středověkých Čechách 2017-2019

Standardní
 

řešitel název projektu  doba řešení
Šimral Vít Financování politické soutěže ve střední Evropě na národní a místní úrovni 2016-2018
Středová Veronika Moderní tendence evropského dějepisectví a jejich paralely a rezonance v díle Františka Kutnara 2017-2019
Springerová Pavlína Výstupy sociálních hnutí a dynamika těchto hnutí 2017-2019
Kapusta Jan Obraz indigenních kultur v kontextu současné západní alternativní spirituality, společnosti a vědy 2017-2019
Janoušek Hynek - JAKO SPOLUŘEŠITEL Meze rozumu ve věku rozumu: spory ve filosofii 18. století 2017-2019
Strmiska Maxmilián Vztah mezi volební soutěživostí a vládními represivními strategiemi v hybridních režimech Latinské Ameriky 2018-2020
Hrubeš Milan Středoproudové a alternativní ekonomické diskurzy v Česku a na Slovensku 2018-2020

LA granty

řešitel název projektu doba řešení
Koreň Ladislav Inferencializmus a kolektivní intencionalita 2017-2019


 

 

 Dokumenty


VybratTypNázevVytvořenVelikost
Veřejné dokumenty
10. 7. 2014 
Interní dokumenty
10. 7. 2014 

Nezobrazí-li se Vám dokumenty v této sekci znamená to, že nemáte dostatečná oprávnění nebo nejste přihlášeni, prosím přihlaste se pro přístup na tuto stránku.

Naposledy upraveno: Řezníčková Zuzana, 22.5.2018 15:41