Co Vás zajímá?
23. listopad patří na FFildě veřejnosti a uchazečům o studium
Sociologická konference se blíží
Přijďte fandit do pardubické arény!
Pořiď si FFree index FF UHK
Projekt Strategický rozvoj Univerzity Hradec Králové
02.10.2018

Ubytovací a sociální stipendium 2018/2019

Ubytovací stipendium – žádosti se nově již nepodávají!!!
O ubytovací stipendium student nežádá, je mu přiznáno a následně vyplaceno automaticky na základě vyhodnocení údajů (trvalé bydliště) ve STAGu.
Student musí mít ve STAGu v části Moje studium - Moje údaje - Úprava osobních údajů studenta vyplněn bankovní účet.
Bližší informace jsou uvedeny ve Stipendijním řádu UHK, kde je v příloze č. 1 uveden seznam obcí vyloučených z nároku na ubytovací stipendium.
 
Sociální stipendium – žádosti se podávají do 15. 11. 2018
Žádost o sociální stipendium není k dispozici ve STAG.
Student vyplní  formulář  Žádost o přiznání sociálního stipendia a spolu s potvrzením  "Sdělení pro účely přiznání stipendia"  doručí na studijní oddělení  ve stanoveném termínu (žádost je k vyzvednutí na studijním odd. nebo ke stažení na stránkách studijního odd. Dokumenty – Formuláře, žádosti).
Sdělení pro účely přiznání stipendia vydává odbor státní sociální podpory.
Student podávající žádost o ubytovací stipendium musí mít ve STAGu v části Moje studium - Moje údaje - Úprava osobních údajů studenta vyplněn bankovní účet.
  • Více z Oznámení
  • Naposledy upraveno: Letochová Eva, 2.10.2018 8:30