Co Vás zajímá?
Pozvánka na setkání doktorandů Tři staletí v srdci Evropy
Pozvánka na konferenci Viva Africa
Účastníci letní školy z Kolumbie a zahraniční stážisté na Kuksu
Stáhněte si Průvodce prváka FF UHK
Příměstský tábor FF UHK Chytré léto s FFildou

Oznámení5. 10. 2017

Slavnostní promoce absolventů a imatrikulace FF UHK


Slavnostní promoce absolventů a imatrikulace studentů prvních ročníků FF UHK
Program slavnostních promocí absolventů doktorských, magisterských a bakalářských studijních oborů a imatrikulací studentů prvních ročníků, které se budou konat
 
ve čtvrtek 26. října 2017
 
v aule Objektu společné výuky Univerzity Hradec Králové (Hradecká ul. 1227, budova A) s tímto programem:

09:00 hod. Promoce absolventů doktorských studijních oborů:
·         Archeologie
·         České a československé dějiny

a promoce absolventů navazujícího magisterského studijního oboru:
·         Historie

10:30 hod. Promoce absolventů navazujících magisterských studijních oborů:
·         Politologie - africká studia
·         Politologie - latinskoamerická studia
·         Archivnictví
 
12:00 hod. Promoce absolventů bakalářských studijních oborů:
·         Filozofie a společenské vědy
·         Politologie
·         Sociologie obecná a empirická
·         Archeologie
·         Archivnictví - historie
·         Prezentace a ochrana kulturního dědictví
 
14:00 hod. Imatrikulace studentů prvních ročníků

Pokyny k prezenci na slavnostní akci:

promoce - absolventi se dostaví 60 min. před začátkem akce do vestibulu před aulou Objektu společné výuky (budova A) k prezenci, seřazení a nácviku. Bližší pokyny viz pozvánka zasílaná poštou (cca týden před konáním akce);

imatrikulace - studenti prvních ročníků se dostaví 60 min. před začátkem imatrikulace do dvorany budovy A (prostory před univerzitní knihovnou) k prezenci, seřazení a nácviku imatrikulace. Doporučujeme slavnostní oděv.

Ve vestibulu před aulou Objektu společné výuky bude možné od 8 hod. zakoupit květiny od Květinového studia Vital – Lucie Vitíková (www.kvetinyvital.cz).


5. 10. 2017

Ubytovací a sociální stipendium 2017/2018Ubytovací a sociální stipendium 2017/2018
 

Ubytovací stipendium – žádosti se podávají od 16. 10. 2017 do 15. 11. 2017

Žádost o ubytovací stipendium se podává elektronicky ve STAGu v části Moje studium – Moje údaje - Stipendia studenta.

Student podávající žádost o ubytovací stipendium musí mít ve STAGu v části Moje studium - Moje údaje - Úprava osobních údajů studenta vyplněn bankovní účet. Po vyplnění čísla účtu je Vám zpřístupněno v části Stipendia studentů tlačítko Podání žádosti.

Pro podání žádosti klikněte na tlačítko Podat žádost, ve vyskakovacím okně potvrďte prohlášení o splnění podmínek pro přiznání stipendia.
Upozorňujeme, že od ak. roku 2017/2018 platí nový Stipendijní řád UHK. Stipendijní řád obsahuje v příloze č. 1 seznam obcí vyloučených z nároku na ubytovací stipendium.

Žádost o ubytovací stipendium se musí podávat pro každý akademický rok znovu.
 
Sociální stipendium – žádosti se podávají do 15. 11. 2017

Žádost o sociální stipendium není k dispozici ve STAG.

Student si vyplní  formulář  Žádost o přiznání sociálního stipendia a spolu s potvrzením  "Sdělení pro účely přiznání stipendia"  donese na studijní oddělení  ve stanoveném termínu (žádost je k vyzvednutí na studijním odd. nebo ke stažení na stránkách studijního odd. Dokumenty – Formuláře, žádosti). Sdělení pro účely přiznání stipendia vydává odbor státní sociální podpory.

Student podávající žádost o ubytovací stipendium musí mít ve STAGu v části Moje studium - Moje údaje - Úprava osobních údajů studenta vyplněn bankovní účet.
 
SO FF


1. 11. 2016

Poplatky za delší studium

Studenti, kterým se na Portále IS/STAG zobrazí nově vyměřený poplatek za delší studium, hradí příšlušnou částku teprve, až obdrží rozhodnutí o poplatku písemnou formou (dopisem doporučeně do vlastních rukou), ve kterém dostanou i pokyny k platbě.


8. 9. 2016

Upozornění - podávání žádostí na studijní odd.

Studenti podávají všechny žádosti pouze v písemné formě (osobně nebo poštou) prostřednictvím studijního odd. na příslušném formuláři - formulář Žádost nebo formulář Žádost-odvolání (u zamítnutí žádosti, odvolání proti výši vyměřeného poplatku apod.) – formuláře jsou ke stažení ve složce Dokumenty na stránkách studijního odd.
 
U zpoplatněných žádostí (v souladu s Výnosem děkanky č. 15/2016) uhradí student příslušný poplatek a přiloží doklad o provedené platbě k dané žádosti (kopii potvrzení z elektronického bankovnictví nebo ústřižek složenky).
 
Potvrzení o studiu vydává studijní odd. pouze na studentem vytištěný formulář při osobní návštěvě. Žádosti studentů o naskenování potvrzení do přílohy emailu, popř. zaslání poštou nebude studijní odd. akceptovat s výjimkou studentů na zahraničním pobytu organizovaném FF UHK.
 
Studenti po samozápisu do vyšších ročníků doručí do 30. 9. 2017 Zápisový list - část A Přehled o vykonaných zkouškách za AR 2015/2016 na studijní odd. v tištěné podobě osobně, poštou, popř. prostřednictvím jiné osoby (nebo vložením do schránky přes studijním odd.) – viz Výnos děkanky č. 12/2016. 
 
Pokud je student na zahraničním pobytu organizovaném FF UHK, může žádost/odvolání i Zápisový list – část A zaslat elektronicky emailem (tj. scan dokumentu s příslušným podpisem) výhradně však z univerzitního e-mailového účtu.
 


9. 3. 2015

Novinka na portálu IS/STAG

Na portálu IS/STAG byla nově přidána možnost tisku "Potvrzení o studiu".
Potvrzení najdete v části Moje studium - Průběh studia, portlet Výsledky studia, odkaz Formulář pro tisk potvrzení o studiu.
S tímto předvyplněným formulářem se musíte zastavit  na studijním oddělení, kde Vám bude tento formulář potvrzení o studiu orazítkován a podepsán referentkou studijního oddělení.