Co Vás zajímá?
Chceš jít na hradeckou FFildu? Deadline přihlášek je 31. března.
Studijní výjezdy do zahraničí!
Hurá do světa!
Musíte vidět: dokument o záchraně broumovského kláštera
Studentský ples UHK 2019
Pořiď si FFree index FF UHK
Projekt Strategický rozvoj Univerzity Hradec Králové

Spolupracující organizace

Spolupracující organizace doporučené jednotlivými katedrami FF UHK pro konání Volitelné individuální praxe 1 a Volitelné individuální praxe 2. Přehled organizací je průběžně doplňován a aktualizován. (V případě nesrovnalostí nás kontaktujte na e-mailové adrese: ff.praxe@uhk.cz)


Katedra archeologie
Archeopark Všestary   
503 12  Všestary, Všestary 238
Kontakt:
doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D.
archeoparkvsestary@seznam.cz
Archeologický ústav AV ČR
602 00 Brno,Čechyňská 363/19
Kontakt:
sekretariat@arub.cz

Historický ústav
Městské muzeum
v Ústí nad Orlicí

562 01 Ústí nad Orlicí,
17. listopadu 72
Kontakt:
Süsserová Jarmila
info@muzeum-uo.cz
Národní památkový ústav
531 16 Pardubice, Příhrádek 5
Kontakty:
Bc. Karel Provazník
provaznik.karel@npu.cz

Katedra filozofie a společenských věd
PROSTOR PRO, o.p.s.
Čajkovského 1861
500 09 Hradec Králové.
Kontakt:
Mgr. Marek Nagy, Ph.D. 
nagy@prostorpro.cz
   
   


Katedra politologie FF UHK

Eurocentrum Hradec Králové
500 03 Hradec Králové,
Švendova 1282
 
Kontakt:
Mgr. Petra Pejcharová
pejcharova.petra@vlada.cz


Katedra pomocných věd historických a archovnictví

Státní oblastní archiv v Praze
149 00 Praha 4, Archivní 4/2257
Kontakt:
Mgr. M. Tarantová
marie.tarantova@soapraha.cz
Státní okresní archiv v Pardubicích
530 02 Pardubice, Bělobranské náměstí 1
Kontakt:
Mgr. Ladislav Hloušek
vedouci.pu@ahapa.cz
   

Katedra sociologie
KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o.
500 03 Hradec Králové, Čsl.armády 954/7
Kontakt: 
Vendula Havlová
vendula.havlova@cz.kruk.eu
   
   

Aktivita je součástí projektu "Strategický rozvoj Univerzity Hradec Králové", 
reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002427

Naposledy upraveno: Dlesková Klára, 7.12.2018 13:24