Co Vás zajímá?
Chceš jít na hradeckou FFildu? Deadline přihlášek je 31. března.
Studijní výjezdy do zahraničí!
Hurá do světa!
Musíte vidět: dokument o záchraně broumovského kláštera
Studentský ples UHK 2019
Pořiď si FFree index FF UHK
Projekt Strategický rozvoj Univerzity Hradec Králové

Příměstský tábor

Létem světem s FFildou
Příměstský tábor Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové 

27. - 31. srpna 2018

OMLOUVÁME SE, ALE KAPACITA TÁBORA JE JIŽ NAPLNĚNA. NYNÍ MŮŽETE SVÉ DÍTĚ PŘIHLÁSIT POUZE JAKO NÁHRADNÍKA. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

Rádi byste zajistili svým dětem zábavný program na poslední dny prázdnin, který je zároveň pomalu připraví na nástup do školy? Jsou Vaše děti zvídavé, rádi se učí nové věci, ptají se a objevují svět kolem sebe? Právě pro ně je určen příměstský tábor, který letos podruhé Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové pořádá. Tábor bude zaměřen na aktivity spojené se společenskými vědami, sociální prací a historií. 

Nemusíte se však bát, že náplní tábora bude studium v učebnách našich fakult nebo dokonce psaní testů či skládání zkoušek. Pro účastníky je připraven bohatý interaktivní program zaměřený na spoustu zajímavých oblastí lidského života, činností a vědění, při kterém budou tvořit, pátrat, učit se hrou nebo třeba sportovat. 
 • Tábor je určený dětem ve věku od 6 do 12 let.
 • Je možné děti hlásit pouze na celý týden. 
 • Program tábora je vždy od 8 do 16 hodin. 
 • Děti je možné na tábor vodit od 7.30 hodin a vyzvedávat do 17 hodin. Místo setkání bude určené v programu daného dne. 
 • Po celou dobu konání tábora bude zajištěn odborný zdravotnický a pedagogický dohled. 
 • Cena pro děti rodičů nezaměstnaných na UHK: 1.900 Kč 
 • Cena pro děti rodičů zaměstnaných na UHK: 1.700 Kč 
 • V ceně je oběd ve školní jídelně Gymnázia J. K. Tyla, která je v blízkosti fakulty a vaří pro žáky základních a středních škol i studenty a zaměstnance Univerzity Hradec Králové. Součástí oběda je polévka, hlavní jídlo (výběr ze dvou jídel), nápoje a ovoce/zelenina. V případě výletů mimo centrum města budou zajištěny obědové balíčky a nápoje po celý den. V ceně je též doprava najatým autobusem na výlet do Archeoparku pravěku Všestary a materiál pro realizaci aktivit. Jídelníček naleznete pod programem tábora.
 • V ceně nejsou svačiny pro děti. Prosíme o vybavení dítěte dopolední a odpolední svačinou. Nápoje po celý den budou zajištěny, nicméně doporučujeme děti vybavit malou (0,5litrovou) lahví.
 • Přihlášení dětí na tábor: Pro přihlášení dítěte, prosíme, vyplňte online registrační formulář níže. Po zaslání přihlášky obdržíte potvrzení jejího přijetí na Univerzitě Hradec Králové. Následně Vám zašleme e-mailem údaje pro platbu příměstského tábora. Úhrada se bude konat formou bankovního převodu na účet UHK s přiděleným variabilním symbolem. Nutné je do poznámky příkazu k úhradě uvést jméno účastníka tábora.
 • Doporučené vybavení dětí (ideálně donesené v batohu): 2x svačina; 0,5litrová lahev; opalovací krém; sluneční brýle; pokrývka hlavy; repelent (především při dnech, kdy budou v přírodě); pláštěnka; jízdenky na MHD či městská karta; léky, pokud dítě nějaké užívá.  
 • Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Kašparová - e-mail: lenka.kasparova.1@uhk.cz; tel.: 493 331 217
Závěr léta bude s Filozofickou fakultou Univerzity Hradec Králové světový! Za pět dní proletí malí studenti naší FF UHK celý svět, dostanou se na nejrůznější tajemná místa, budou muset splnit řadu nelehkých úkolů a odhalí spoustu zajímavých věcí. Děti zažijí imatrikulaci i závěrečnou promoci. A protože má vše na vysoké škole svůj řád, bude se celý táborový program řídit Harmonogramem akademického léta. 

  Dopoledne Odpoledne
Pondělí   Dětská imatrikulace
Africké tvořivé workshopy
Lekce detektivní činnosti na Sahaře
Úterý Zahraniční studijní cesta po evropských zemích v revolučním roce 1848 Kolokvium na téma FFildovo národní obrození
Středa Exkurze po stopách asijských lovců a sběračů Praktické cvičení - Zemědělci a lovci
Čtvrtek Letní škola s latinskoamerickými studenty Kulturní proseminář s indiány
Pátek Kurz Muzikoterapie s ukázkami australských hudebních nástrojů

Hodina tělesné výchovy - Orientační běh po Austrálii; Státní závěrečné zkoušky z Táborových věd a Dětská promoce


Podrobnosti k programu

Pondělí

Setkání (7.30 - 8.00): Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové (náměstí Svobody 331)
Vyzvedávání dětí (16.00 - 17.00): Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové (náměstí Svobody 331)

1) Dětská imatrikulace - uvítání dětí na akademické půdě bude se vším všudy. Předstoupí před vážené akademiky v talárech a složí slib slušného chování na pedelské žezlo. Tímto se stanou studenty oboru Táborové vědy. Ti, kteří se tábora účastnili i loni, navíc postoupí do druhého ročníku studia. Rodiče se slavnostního zahájení tábora samozřejmě mohou účastnit.
2) Africké tvořivé workshopy - Jedem do Afriky, jedeme do Zimbabwe! Na cestu po "černém kontinentu" je potřeba být řádně vybaven, a tak si děti si vytvoří krásná trička s africkými motivy i svým jménem. 
4) Akademická hodinka na oběd - i studenti a akademici si musejí od bádání odpočinout a zpříjemnit si den dobrým jídlem. Oběd je zajišťován Školní jídelnou J. K. Tyla, která sousedí s fakultou a vaři pro žáky základních a středních škol i studenty a zaměstnance Univerzity Hradec Králové. Součástí oběda je polévka, hlavní jídlo (výběr ze dvou jídel), nápoje.
3) Lekce detektivní činnosti na Sahaře - Vydáme se po stopách zločinu na africké Sahaře! vVybaveni tematicky dekorovanými tričky a posilněni obědem se vydají malí detektivové vypátrat zločince.  Kam je FFilda stopovanou dovede a jaké nesnáze a úkoly budou muset po cestě zdolat? Ti, kteří dorazí, vám to jistě prozradí! 

Úterý
Setkání (7.30 - 8.00): Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové (náměstí Svobody 331)
Vyzvedávání dětí (16.00 - 17.00): Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové (náměstí Svobody 331)

1) Zahraniční studijní cesta po evropských zemích v revolučním roce 1848 - Studenti oboru Táborové vědy procestují v týmech trasu z Itálie do Rakouska a z Německa do Francie. Zároveň ale budou cestovat i v čase. Aby taky ne! Vždyť bájný zakladatel filozofické fakulty a vynálezce sestrojil i stroj času! Dozvědí se tam například, jak se dělala revoluce.  
2) Akademická hodinka na oběd - Školní jídelna Gymnázia J. K. Tyla
3) Kolokvium na téma FFildovo národní obrození - Co se to čistonosoplena, kdo to byl  a jak často používáme slova, která mají svůj původ v němčině? To se dozvědí malí studenti i během divadelního představení, kreré si nacvičí, a jazykových her. 

Středa 
Setkání (7.30 - 8.00): Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové (nám. Svobody 331)
8.15 - Odjezd do Archeoparku pravěku Všestary
Vyzvedávání dětí (16.00 - 17.00): Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové (náměstí Svobody 331)
Vybavení: repelent proti hmyzu, pokrývka hlavy, opalovací krém

1) Exkurze po stopách asijských lovců a sběračů - středa bude výletní. Účastníky příměstského tábora vezmeme autobusem do Archeoparku pravěku Všestary, který spravuje Katedra archeologie FF UHK a kde na ně dýchne duch dob dávno minulých. 
2) Akademická hodinka na oběd - jelikož v pravěku sporáky, ani horkovzdušné trouby neměli, budeme si muset poradit jinak i my. Děti v archeoparku dostanou polévku a těstovinový salát. 
3) Praktické cvičení na téma "Zemědělci a lovci" - Jak se v "kolébce civilizace" tamní obyvatelé živili? I tomu bude věnováno archeologickému pátrání a zkoumání. Jak žili pravěcí zemědělci a jak těžké "řemeslo" měli tehdejší lovci? To všechno se mladí a nadějní archeologové dozvědí. A protože pravěká vesnice poblíž Hradce Králové s unikátní muzeem, které skrývá mimo jiné velký 3D model pravěkého osídlení i pravěkou jeskyni, nabízí nepřeberné množství aktivit a tvořivých činností pro děti, vrátí se děti domů i s pravěkým výrobkem. 

Čtvrtek
Setkání (7.30 - 8.00): Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové (náměstí Svobody 331)
Vyzvedávání dětí (16.00 - 17.00): Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové (náměstí Svobody 331)

1) Letní škola se zahraničními studenty - Ve čtvrtek poletíme z Asie rovnou do Latinské Ameriky!  Anebo Latinoameričani přiletí za námi? Ať tak či onak, mohou se malí studenti těšit na letní školu pod vedením anglicky, španělky i portugalsky mluvících kolegů, kteří jim představí své země i kulturu.  
2) Akademická hodinka na oběd - školní jídelna Gymnázia J. K. Tyla
3) Kulturní proseminář s indiány - Posilněni obědem si zahrajeme na indiány. Děti čekají různé hry, soutěže, písničky i tvorba indiánských kostýmů. Uvidíme, jestli je rodiče poznají! 

Pátek
Setkání (7.30 - 8.00): Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové (náměstí Svobody 331)
Vyzvedávání dětí dle předchozí domluvy s rodiči: 15.00 - 16.30 - rybník Biřička, Nový Hradec Králové
Vybavení: repelent proti hmyzu, pokrývka hlavy, opalovací krém, jízdenka/městská karta na MHK

1) Kurz Muzikoterapie s ukázkami australských hudebních nástrojů
2) Akademická hodina na oběd - jídelna Gymnázia J. K. Tyla
3) Hodina tělesné výchovy - Orientační běh po Austrálii
4) Státní závěrečné zkoušky - každý student musí na konci svého studia složit státnice. A malí studentíci oboru Táborové vědy nebudou této zkoušky ušetřeni. Není však třeba se obávat. Vše se ale ponese v herním, zábavném a přátelském duchu. Děti si zopakují vše, co se během týdne naučily budou to moci předvést i svým rodičům. 
5) Promoce - Rodiče či prarodiče jsou zváni na závěrečnou promoci, kdy zavzpomínáme na průběh celého tábora a děti si zaslouženě odnesou titul bakaláře Táborových věd. Oproti původnímu plánu promoční hostiny ve stylu táboráku bohužel nebudeme moct opékat špekáčky, jelikož platí zákaz rozdělávání ohňů. Namísto špekáčků se ale budou moct děti těšit na sladkou odměnu. ;-) Rodiče samozřejmě mohou vybavit děti i dalšími pochutinami, nebo je přinést na slavnostní zakončení s sebou. A kdo se nebude moci slavnostního zakončení na Biřičce zúčastnit, tomu děti dovezeme zpět na fakultu. 

JÍDELNÍČEK 

Pondělí
polévka: rajská s kapáním
hlavní jídlo: rizoto z vepřového masa, červená řepa, čaj

Úterý
polévka: hovězí vývar s nudlemi
hlavní jídlo: svíčková na smetaně, houskový knedlík, brusinky, jablko, čaj

Středa - Archeopark
polévka: bramborová
hlavní jídlo: těstovinový salát

Čtvrtek
polévka: ze zelených fazolek s bramborem
hlavní jídlo: kynuté knedlíky s borůvkovým džemem, jablko, čaj

Pátek
polévka: brokolicová
hlavní jídlo: smažený kuřecí řízek, bramborová kaše, jablko, čaj

--------------

Dovolujeme si vás upozornit na skutečnost, že z akce bude pořizován audio-vizuální záznam pro reportážní účely Univerzity Hradec Králové, včetně jeho případného zveřejnění. 
Osoba pořizující záznam za Univerzitu Hradec Králové bude označena a můžete od ní získat bližší informace nebo jí sdělit své přání nebýt na záznamu zachycen. 
Bližší informace ke zpracování osobních údajů naleznete na stránce www.uhk.cz/gdpr.
 

Naposledy upraveno: Kašparová Lenka 1, 6.9.2018 13:58