21.06.2018

  Zahraniční aktivity Katedry pomocných věd historických a archivnictví FF UHK

  Katedra pomocných věd historických a archivnictví FF UHK se v posledních letech intenzivně věnuje rozvoji mezinárodních kontaktů a aktivit. Členové katedry věří, že takovéto akce mají smysl, přispívají k osobnímu rozvoji studentů, pedagogů i celého oboru.

  Přehled o tom, jaké otázky řeší kolegové z jiných zemí, jaké postupy volí, jaká řešení nalézají, je velmi inspirativní a umožňuje překročit - jak se říká - vlastní stín.


  Interiér barokní klášterní knihovny v rakouském Admontu

  V dubnu 2018 se proto vydala část řešitelského týmu projektu NAKI II "Brána moudrosti otevřená. Barokní kulturní dědictví klášterů Broumov a Rajhrad" pod vedením hlavní řešitelky dr. Martiny Bolom-Kotari na studijní návštěvu do největší klášterní knihovny na světě v rakouském Admontu.


  Cílem bylo načerpat poznatky a zkušenosti kolegů, seznámit se s prostorovou koncepcí knihovny, výzdobou hlavního knihovního sálu, péčí o prostory knihovny i mobiliář, systémem ukládání knih, jejich katalogizací a zpřístupňováním veřejnosti a mnohým dalším. V rámci projektu výzkumný tým připravuje celou řadu výsledků, v nichž nabyté informace využije.


  Klášterní knihovna v Admontu. Prezentovat je zapotřebí zejména unikátní rukopisy a tisky.

  Na konci května cestoval do německého Norimberka dr. Jakub Zouhar. Univerzita Hradec Králové je členem řešitelského konsorcia připravovaného významného evropského projektu. Na přípravě se podílejí desítky institucí z mnoha evropských zemí. Intenzivní pracovní schůzky se konají pokaždé v jiném městě, vyžadují plné nasazení a soustředění. Příprava takovéto projektové přihlášky má mnoho fází a trvá několik let. 

   

  Na jednání v Norimberku částečně navázalo pravidelné zasedání organizace ICARUS, které se tentokrát konalo ve finských Helsinkách na počátku června 2018.


  Helsinki, zasedání organizace ICARUS. Jednání probíhala ve finském Národním archivu v prostorách historické studovny.

  Vedoucí Katedry archivnictví a pomocných věd historických FF UHK dr. Martina Bolom-Kotari, která je zároveň tajemnicí organizace ICARUS, a tajemník katedry Mgr. Jindřich Kolda řešili vedle zmíněného projektu i další projektové žádosti, na kterých se Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové podílí a jejichž výsledky jsou netrpělivě očekávány.

  Setkání nabízí vždy prostor pro rozhovory s kolegy z archivů i univerzit, a tedy jedinečnou možnost předjednat či přímo dohodnout stáže pro studenty i vyučující.


  Helsinki, interiér Národní knihovny.

  Plánují se akce typu letních škol, kterých se rovněž členové katedry mohou zúčastnit. Velkou inspiraci vždy přinášejí referáty, které v posledních letech směřují zejména do oblasti digitálního archivnictví. Organizátoři pak prezentují své pracoviště, zpravidla vybavené špičkovou technikou a odborníky, kteří ji umějí efektivně využívat. 

   

  Zahraniční spolupráce představuje unikátní příležitost k rozvíjení potenciálu pracoviště i celé fakulty. V naší činnosti budeme pokračovat i nadále.

  Interiér barokní klášterní knihovny v Admontu. Boj se škůdci řeší v podstatě každá historická knihovna.


  Klášterní knihovna v Admontu. Základem evidence je systematicky uspořádaný a udržovaný lístkový katalog. Digitalizace je proces na léta, navíc náročný finančně i na personální kapacity.


  Klášterní knihovna v Admontu. Práce na záchraně a zpřístupňování knižního fondu je také nutné srozumitelným způsobem prezentovat veřejnosti.  Klášterní knihovna v Admontu. Interaktivní výstava pro širokou veřejnost na téma knihy a písemnictví.


  Klášterní muzeum v Admontu. Představuje historické artefakty, ovšem část expozice ukazuje i k budoucnosti a působí velmi futuristicky.


  Klášter v Admontu. Pohled na areál kláštera v předjarním čase.


  Helsinki, zasedání organizace ICARUS. Prostory historické studovny.


  Helsinki, zasedání organizace ICARUS. Prostory historické studovny.


  Helsinki, zasedání organizace ICARUS. Referáty se většinou zaměřovaly na možnosti zpřístupnění a prezentace historických pramenů odborníkům i široké veřejnosti.


  Helsinki, zasedání organizace ICARUS. Prohlídka finského Národního archivu.


  Helsinki, zasedání organizace ICARUS. Prohlídka finského Národního archivu.

  Helsinki, zasedání organizace ICARUS. Prohlídka finského Národního archivu. Vysokorychlostní a vysokokapacitní skener pro skenování novodobých materiálů.


  Helsinki, zasedání organizace ICARUS. Prohlídka finského Národního archivu. Pracoviště restaurátorů a konzervátorů.


  Helsinki, zasedání organizace ICARUS. Prohlídka finského Národního archivu. Představení „pokladů z depozitářů“.  Helsinki, pevnost Suomenlinna. Válečné muzeum. Také Finové si připomínají sté výročí své nezávislosti.


  Helsinki, pevnost Suomenlinna. Interiér válečné ponorky.


  Helsinki, interiér Národní knihovny. • Více z Novinky

Naposledy upraveno: Kašparová Lenka 1, 21.6.2018 9:10