25.11.2016

  Vědci z FF UHK uspěli s šesti projekty GA ČR

  Vědci z Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové uspěli v hodnocení Grantové agentury České republiky na výbornou. Dnes bylo oznámeno, že pět projektů FF UHK a další ve spolupráci s akademií věd obdrží stoprocentní finanční podporu na svou realizaci.

  Děkanka FF UHK Pavlína Springerová ve spolupráci se svou doktorandkou Barborou Vališkovou zaujala se svým projektem na výzkum výstupů sociálních hnutí v andských zemích. Další grant na uskutečnění projektu s názvem „Obraz indigenních kultur v kontextu současné západní alternativní spirituality, společnosti a vědy“ vybojoval filozof Jan Kapusta. Jeho kolega z Katedry filozofie a společenských věd FF UHK bude bádat o „neblahém já“. Ve spolupráci se členy Filozofického ústavy Akademie věd ČR se bude věnovat řešení projektu o mezích rozumu v 18. století také filozof Hynek Janoušek. 
   
  Bodovali ale také hradečtí historici. Veronika Středová z Historického ústavu FF UHK získala v silné konkurenci finanční podporu na výzkum moderních tendencí evropského dějepisectví a jejich paralel a rezonance v díle Františka Kutnara. Do třináctky nejúspěšnějších vědců-juniorů se podle hodnocení GA ČR dostal i Martin Dekarli s projektem „Opera logicalia Štěpána z Pálče († 1423) a recepce anglické logiky v pozdně středověkých Čechách“. 

  "Z výsledků mám velkou radost. Chápu je jako odměnu za naši dlouhodobou snahu o podporu kvalitní vědy a zároveň jako důkaz toho, že regionální univerzity a fakulty mají své jednoznačné místo v systému vzdělávání a bádání v rámci naší republiky," hodnotí děkanka FF UHK Pavlína Springerová.

   
  Celkem fakulta podávala šestnáct projektů a jeden v roli spoluuchazeče, uspěla tedy téměř třetina. Mezi českými filozofickými fakultami se tak FF UHK umístila na děleném třetím místě po Univerzitě Karlově a Masarykově univerzitě společně s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích. Předčila tak Univerzitu Palackého v Olomouci i ostravskou či pardubickou filozofickou fakultu. 
   


 • Více z Novinky

Naposledy upraveno: Kašparová Lenka 1, 1.12.2016 10:36