Co Vás zajímá?
Chceš jít na hradeckou FFildu? Deadline přihlášek je 31. března.
Studijní výjezdy do zahraničí!
Hurá do světa!
Musíte vidět: dokument o záchraně broumovského kláštera
Studentský ples UHK 2019
Pořiď si FFree index FF UHK
Projekt Strategický rozvoj Univerzity Hradec Králové
  30.05.2018

  Studenti vyrazili po stopách urbánních a církevních dějin

  Studenti Katedry pomocných věd historických a archivnictví FF UHK se 22. května 2018 vydali na třídenní exkurzi do dvou významných moravských měst, Olomouce a Kroměříže, která jsou spjata zejména s institucí olomouckého biskupství (později arcibiskupství) a významnými událostmi našich i středoevropských dějin. Zmínit můžete zavraždění krále Václava III. či nástup císaře Františka Josefa I. na trůn.

  Součástí programu byly též prohlídky dvou moderně vybavených a prestižních archivů, Státního okresního archivu Olomouc a pobočky Slezského zemského archivu v Opavě, která sídlí v téže budově. Studenti byli seznámeni s moderními trendy v uchování, zpracování i zpřístupňování archiválií, ale mohli shlédnout též některé unikátní listiny, úřední knihy a další cenné prameny.


  Prohlídku archivu zahájili studenti na střeše jeho moderní budovy (výklad vedl zástupce vedoucí pobočky dr. Jan Štěpán).
   
  V Kroměříži, kde se mladí archiváři prošli po Květné zahradě a absolvovali prohlídku rotundy s Foucaultovým kyvadlem, grottami, kamínkovými kabinety a antickou mytologií inspirovanou sochařskou i malířskou výzdobou, vstoupili též na místa, která jsou spojena s událostmi, jež dobře znají z výuky.


  Studenti sledují pohyb Foucaultova kyvadla dokazující otáčivý pohyb země.

  Na arcibiskupském zámku navštívili např. manský sál, kde zasedal manský soud olomouckého (arci)biskupa, ale i sál, ve kterém se od podzimu roku 1848 konal ústavodárný říšský sněm, a to za účasti řady osobností, mj. politika a historika Františka Palackého.
   
  Potřebné a přínosné propojení teoretické výuky s praxí bylo možno uskutečnit díky projektu IGS FF UHK.


  Po Olomouci provedl studenty znalec tamních dějin, pracovník SOkA Olomouc dr. Miroslav Koudela.
   


 • Více z Novinky

Naposledy upraveno: Kašparová Lenka 1, 30.5.2018 8:44