23.04.2018

  Proběhl 13. ročník konference České, slovenské a československé dějiny 20. století

  Ve dnech 4. a 5. dubna 2018 proběhl již 13. ročník konference České, slovenské a československé dějiny 20. století, pořádané doktorandy Historického ústavu Filozofické fakulty UHK. Letošní ročník konference nesl podtitul „století republiky“, upomínající na výročí 100 let od vzniku Československé republiky. Celé dva dny konference byly rozděleny do pěti tematických bloků.

  Zahájení konference se svým úvodním slovem ujala členka organizačního týmu konference Mgr. Monika Kabešová, následoval proslov ředitele Historického ústavu Mgr. Jiří Hutečka, PhD., jenž uvítal účastníky na půdě filozofické fakulty FF UHK. Slavnostní zahájení konference na učebně B9 uvedla také paní doc. PhDr. Veronika Středová, Ph.D.. 

  Konferenční bloky rozdělený do dvou učeben – B 7 a B 9. V těchto učebnách zazněly veškeré příspěvky účastníků konference. 
  Každý tematický blok byl zahájen slovem moderátora, který vždy informoval, jak bude celý blok probíhat, a především představil komentátora, který na jeho konci provedl kritické hodnocení příspěvků inspirující k následné diskuzi.

  Osoby moderátorů byly zajištěny z řad členů Studentského historického klubu. Komentátor byl vždy akademický pracovník – historik, který je v daném tématu odborníkem a mohl se tak kriticky vyjádřit k příspěvkům v jeho bloku. Kritický komentář však nesloužil pouze jako kritika, ale především jako přínosné připomínky a nápady k danému příspěvku. Konference se zúčastnilo 10 komentátorů – z naší univerzity, ale i z jiných českých a slovenských univerzit či institucí.


  Nakonec tedy se svým příspěvkem vystoupilo 34 doktorandů a mladých historiků. O úspěšnosti konference svědčí kladné ohlasy komentátorů, a především účastníků konference, kteří v e-mailové korespondenci oceňují především organizaci konference a její skvělou atmosféru.

  V dalším ročníku je v plánu získat více zahraničních studentů, kteří by vystoupili, protože je velký zájem začlenit do takovéto akce i příspěvky např. v anglickém jazyce, které mohou nejednomu účastníkovi rozšířit jeho obzory. Na letošní konferenci vystoupil se svým příspěvkem doktorand z Univerzity v Kansasu, který je nositelem Fulbrightova stipendia a studuje v současní době na Univerzitě Karlově.

  Akce byla též součástí projektu FFree index pro uchazeče o studium na FF UHK.

   Realizace propagačních aktivit pro uchazeče a absolventy je podpořena z projektu Strategický rozvoj Univerzity Hradec Králové, reg. č.: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002427. • Více z Novinky

Naposledy upraveno: Kašparová Lenka 1, 8.6.2018 11:29