01.01.2018 - 31.05.2018

  Přihlášky do doktorského studia podávejte do konce května

  Pokud máte zájem pokračovat po navazujícím magisterském studiu do doktorského stupně, nezapomeňte si podat přihlášku do 31. května 2018.

  FF UHK nabízí doktorské studium v těchto oborech: 
  Africká studia (prezenční i kombinované)

  • Archeologie (prezenční i kombinované)

  • Archivnictví (prezenční i kombinované)

  • Filozofie (prezenční i kombinované)

  • Historie (prezenční i kombinované)

  • Latinskoamerická studia (prezenční i kombinované)


  Přihláška se podává elektronicky.

  K vytištěnému opisu elektronické přihlášky uchazeč přiloží:

  • úředně ověřenou kopii diplomu,

  • strukturované CV,

  • přehled publikační činnosti,

  • návrh výzkumného projektu,

  • případné potvrzení o jazykových předpokladech (certifikáty atp.).

  Více informací se dozvíte na webu Studijního oddělení FF UHK • Více z Novinky

Naposledy upraveno: Kašparová Lenka 1, 14.5.2018 11:22