Co Vás zajímá?
Zapiš se do registru dárců kostní dřeně 24. dubna od 10 hodin na FFUHK
Těšíme se na všechny běžce FF zeleném!
Zapojte se do Rektorského sportovního dne!
Na FF na kole!
Projekt Strategický rozvoj Univerzity Hradec Králové
Sbírejte body k přijímačkám už teď!
Zeptej se svých budoucích kolegů!
  28.03.2018

  Nové publikace Filozofické fakulty UHK k dostání na e-shopu.

  Filozofická fakulta UHK za loňský rok 2017 vydala řadu publikací, zahrnujících poznatky z oborů archeologie, historie, politologie či sociologie, tak i filozofie a archivnictví.

  Více na e-shopu ZDE
  „Kniha nabízí přehledný a čtivý vhled do současné debaty ve filozofii společenských věd a v kulturní antropologii. Hlavním hrdinou je pojem kultura: autor ho sleduje od jeho vzniku až po současné trendy užití v kognitivních vědách. Kniha se ovšem neomezuje na jeho intelektuální historii. Rovněž vysvětluje, proč je tento pojem a jeho obsah důležitý pro vědce, a to nejen sociální.
   

  Doba laténská je obdobím dramatických změn společností zaalpské Evropy. Technologie keramiky je jedním z výrobních odvětví, které tyto změny odráží. V hrnčířském řemesle se setkáváme se dvěma zásadními technologickými inovacemi: zavedením hrnčířského kruhu a dvoukomorových vertikálních pecí.

  Afrikanistika je kolektivní monografie 19 autorů z ČR, Slovenska a Polska. Obsahuje sedm studií, čtyři reminiscence, pět kapitol o afrikanistických centrech a také rozsáhlou výběrovou bibliografii české a slovenské afrikanistiky. Kniha je určena všem, kteří se chtějí zebrubně informovat o českém a slovenském studiu Afriky.
   

  Smíšená úřední kniha polensko-přibyslavského panství.

  Urbář panství z roku 1636 a opisy zejdlicovských písemností z let 1597-1618 (diplomaticko-paleografický rozbor a edice pramene).
 • Více z Novinky

Naposledy upraveno: Dosedlová Petra, 28.3.2018 11:27