15.01.2019

  Filozofická fakulta má svého prvního emeritního profesora

  Prof. František Musil převzal jmenování emeritním profesorem UHK.

  Nejvyšší pocty, jaká se v akademickém prostředí může udělit a která je především vyjádřením úcty k celoživotnímu dílu, se dostalo prof. PhDr. Františku Musilovi, CSc. Doživotně udělovaný titul emeritní profesor převzal 10. ledna 2019 při příležitosti oslav svých 80. narozenin z rukou prorektora Zdeňka Berana. Toto čestné označení mu bylo uděleno na návrh doc. Jiřího Hutečky z Historického ústavu FF UHK. Odsouhlaseno bylo Vědeckou radou UHK 28. listopadu 2018. 

  Prof. František Musil patří ke klíčovým postavám Historického ústavu FF UHK, do jehož rozvoje se nesmazatelně zapsal. Jeho hlavním oborem jsou české a slovenské dějiny středověku, regionální dějiny východních Čech a kastelologie. V době normalizace byl postižen omezením své publikační činnosti a zastavením kariérního růstu.

   

  V Hradci Králové působí již od roku 1996, kde vyučoval na Ústavu historických věd nejdříve Vysoké školy pedagogické, později Fakulty humanitních studií, pak Filozofické fakulty. V roce 1998 úspěšně dokončil řízení habilitační, v roce 2006 profesorské. Publikoval řadu vědeckých statí a knih i učebních textů. Z jeho nejvýraznějších prací jmenujme Hrady, tvrze a zámky okresu Ústí nad Orlicí, Hrady, zámky a tvrze okresu Rychnov nad Kněžnou, Dějiny Králicka, Zaniklé hrady, zámky a tvrze Moravy a Slezska či Úvod do kastelologie.

  Ke jmenování upřímně gratulujeme!

   


  Veronika Střítecká, Referát pro vnější vztahy a komunikaci FF UHK

    • Více z Novinky

Naposledy upraveno: Střítecká Veronika, 29.3.2019 10:47