Co Vás zajímá?
24. 11. 2017 * 9.00 hodin * náměstí Svobody/ Víta Nejedlého
Jižní Korea Sangmyung University - výměnný pobyt
Budova E - sídlo Ústavu sociální práce
Akreditovaný kurz MPSV "Jednání s klientem v obtížných situacích"
Zajímavé přednášky na ÚSP
  01.09.2017

  Filozofická fakulta UHK se dnes rozrostla o ústav sociální práce

  Univerzita Hradec Králové 1. září 2017 prošla změnou a její struktura se stabilizovala na počtu čtyř fakult (pedagogická, informatiky a managementu, filozofická a přírodovědecká). Původně samostatný Ústav sociální práce se tak začlení mezi pracoviště filozofické fakulty. Studium budoucích sociálních pracovníků nebude těmito změnami jakkoli dotčeno, neboť všechny jeho stávající studijní obory budou zachovány.

  „Změna by měla přinést řadu výhod pro studenty ústavu, neboť budou moci využít bohaté sítě mezinárodních kontaktů filozofické fakulty, které je známá především svou silnou orientací na mimoevropské oblasti, v jejichž společnostech téma sociální práce také velmi silně rezonuje,“ říká děkanka Filozofické fakulty UHK Pavlína Springerová. 
   
  Zároveň budou moci studenti ústavu sociální práce čerpat výhody existujícího stipendijního systému zaměřeného na podporu zahraničních praxí či se budou moci zapojit do bohatého studentského spolkového života na FF UHK.
   
  V nejbližších letech zůstanou studenti ÚSP FF UHK dislokováni ve své stávající budově v ulici Víta Nejedlého. „Univerzita Hradec Králové nicméně již připravuje velký projekt vnitřní přestavby dvou budov na náměstí Svobody, po jehož realizaci by měla být celá Filozofická fakulta UHK pod jednou střechou,“ odhaluje děkanka plány. 
   
  Filozofická fakulta UHK tak má od září osm pracovišť. Kromě nově začleněného ústavu sociální práce to jsou historický ústav, katedra archeologie, katedra archivnictví a pomocných věd historických, katedra filozofie a společenských věd, katedra politologie, katedra sociologie a centrum jazykové přípravy. 
   
  Ústav sociální práce v současnosti vzdělává přibližně 400 studentů prezenční i kombinované formy. Nabízí bakalářské studijní obory Sociální práce, Sociální práce s osobami se sníženou soběstačností a Sociální práce ve veřejné správě. Vyučuje také bakalářský obor Sociální a charitativní práce. Navazující magisterské studium oboru Sociální práce lze navíc studovat i v anglickém jazyce.
   
  Plán transformace ústavu sociální práce schválil 7. června 2017 Akademický senát UHK a následně ustavení fakultního ústavu sociální práce potvrdili i senátoři filozofické fakulty. 
   


 • Více z Novinky

Naposledy upraveno: Kašparová Lenka 1, 1.9.2017 10:6