Co Vás zajímá?
Hodnocení studia na FF (FHS) UHK jejími absolventy
Studenti s děkankou FF UHK při Čištění řeky Orlice 2017
Návštěva kapverdského ministra zahraničí a obrany na UHK
Zeptej se svých budoucích kolegů!
  11.11.2016 - 30.06.2017

  FFree index FF UHK pro uchazeče o studium - výsledky 2017

  Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové nabídla i letos uchazečům o studium bakalářských oborů možnost zapojit se do projektu FFree index, a sbírat tak body k přijímacímu řízení. 19. května 2017 byl projekt pro tento akademický rok ukončen. Nyní vám přinášíme výsledky účast letošních uchazečů ve FFree indexu.  !!! VÝSLEDKY 2017

  Mnohokrát děkujeme za váš zájem o studium na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové a za účast v projektu FFree index pro uchazeče o bakalářské studium na FF UHK. Jak jistě víte, 19. května 2017 byla dle pravidel projektu ukončena možnost navštěvovat akce naší fakulty, a sbírat tak kredity do FFree indexu, vašeho prvního vysokoškolského indexu na #ffuhk. Doufáme, že se vám u nás při workshopech, dnech otevřených dveří, konferencích, přednáškách nebo dokonce v Archeoparku pravěku ve Všestarech líbilo a odnesli jste si nejen spoustu zážitků a znalostí, ale výsledně také bodů, které vám přičteme v rámci přijímacího řízení.

  Jak je uvedeno v pravidlech FFree indexu, počet přidělených bodů v rámci přijímacího řízení se bude odvíjet od počtu získaných kreditů v rámci FFree indexu. Počet kreditů získaných v rámci FFree indexu se tedy nerovná počtu získaných bodů v přijímacím řízení. Je stanovena převodní škála, která se odvíjí od maximálního počtu nasbíraných kreditů. Uchazeč s maximálním počtem nasbíraných kreditů získává z FFree indexu 10 bodů, uchazeč, který získal alespoň jeden kredit, získává 1 bod. Proto bychom vás nyní rádi informovali o výsledku vaší účasti v projektu #ffreeindex. Počet kreditů, které jste nasbírali, naleznete ve vaší kartě.  

  Podle převodní tabulky níže snadno zjistíte, jak hodně vám může FFree index pomoci při přijímačkám.

   

  Kredity ve FFree indexu Body k přijímačkám
  23 10
  22-19 9
  18-14 8
  13-12 7
  11-10 6
  9-8 5
  7-6 4
  5-4 3
  3-2 2
  1 1

  V případě jakýchkoli dotazů se obracejte na Mgr. Lenku Kašparovou (lenka.kasparova.1@uhk.cz). 

  Máte-li dotazy k přijímacím zkouškám, studiu zvoleného oboru nebo snad o životě v Hradci Králové, neváhejte se zeptat našich FFakultních spojek! Studenti různých oborů vám rádi a ochotně poradí! Více informací ZDE
   

  FFree index

  Jak na to?
  Zaregistrujte se na fakultním portálu pro uchazeče o studium na FF UHK a sledujte Kalendář akcí. Při příchodu na jakoukoli akci na FF UHK se zapište a my Vaši účast odměníme prvními kredity do Vašeho "vysokoškoského" FFree indexu.  
  Zisk kreditů odměníme bonusem při přijímacích zkouškách na bakalářské studijní obory na naší společné Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové! 
  Staňte se našimi přáteli na Facebooku a sledujte, jaké akce jsme si pro Vás v rámci FFree indexu připravili!
   
  PRAVIDLA AKCE 
  Standardní doba studia všech bakalářských studijních programů akreditovaných na FF UHK je 3 roky. Podmínkou přijetí je ukončené středoškolské vzdělání a úspěšné splnění podmínek přijímacího řízení. Konkrétní pravidla přijetí pro jednotlivé studijní programy a studijní obory jsou specifikována níže.
  Přijímací řízení je hodnoceno body.
   
  Pro všechny bakalářské studijní obory, na něž je přijímací řízení vypisováno, platí, že maximální počet bodů, které uchazeč může v rámci přijímacího řízení získat, je 100. Z toho maximálně 90 bodů lze získat z přijímací zkoušky v podobě písemného testu a maximálně 10 bodů lze získat za participaci na fakultních aktivitách ve stávajícím akademickém roce v rámci tzv. FFree indexu. Tyto body může získat pouze uchazeč, který se do FFree indexu řádně zaregistruje prostřednictvím webového portálu https://portal.ff.uhk.cz/uchazec/. Registrace je možná průběžně, nejpozději však 19. května 2017.
   
  Kredity se studentovi udělují pouze za období, v němž byl v rámci FFree indexu zaregistrován. Zohledněny budou kredity získané v období od zveřejnění těchto pravidel až do 19. května 2017. Počet přidělených bodů v rámci přijímacího řízení se bude odvíjet od počtu získaných kreditů v rámci FFree indexu. Počet kreditů získaných v rámci FFree indexu se tedy nerovná počtu získaných bodů v přijímacím řízení. Je stanovena převodní škála, která se odvíjí od maximálního počtu nasbíraných kreditů. Uchazeč s maximálním počtem nasbíraných kreditů získává z FFree indexu 10 bodů, uchazeč, který získal alespoň jeden kredit, získává 1 bod. Další body jsou rozpočítány dle rozložení kreditových zisků uchazečů. Informace k FFree indexu jsou k dispozici na webové stránce https://portal.ff.uhk.cz/uchazec/, kde jsou v kalendáři akcí průběžně zveřejňovány i veškeré aktivity, jež jsou do FFree indexu zahrnuty.
   
  Minimální hranice pro úspěšné absolvování přijímacího řízení je 40 bodů.
  Je-li stanovena možnost prominutí přijímací zkoušky, je nutné, aby uchazeč písemně ve stanoveném termínu zaslal žádost o prominutí přijímací zkoušky a doložil, že plní podmínky stanovené pro prominutí přijímací zkoušky. Pokud uchazeč ve stanoveném termínu o prominutí přijímací zkoušky nepožádá nebo jej řádně nedoloží, ztrácí nárok na přijetí bez přijímací zkoušky. V případě, že uchazeč splňuje stanovené podmínky a v požadovaném termínu nárok na prominutí přijímací zkoušky doloží, získává 90 bodů. Další body takový uchazeč může získat za aktivity v rámci FFree indexu.
   
  Body za participaci na fakultních aktivitách v rámci FFree indexu budou připočteny pouze uchazečům, kteří se dostaví na přijímací zkoušku, a uchazečům, kterým bude přijímací zkouška prominuta. Uchazeči, kteří se na přijímací zkoušku nedostaví (a nebyla jim prominuta), budou vyhodnoceni jako absentující a nezískají v rámci přijímacího řízení ani body za participaci na fakultních aktivitách.

  Více informací o nabídce studijních oborů najdete na stránce Studuj na FF UHK


 • Více z Novinky

Naposledy upraveno: Kašparová Lenka 1, 22.5.2017 16:34