11.11.2016 - 19.05.2017

  FFree index FF UHK pro uchazeče o studium pokračuje i letos!

  Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové nabízí i letos speciální projekt pro uchazeče o studium. Chcete studovat společenské vědy nebo Vás baví historie? FF UHK Vám poradí FFintu, jak zde snáze získat vysokoškolský FFlek! Pořiďte si svůj FFree index FFrekventanta FF UHK, navštěvujte akce, které pro Vás bude hradecká „FFilda“ celý akademický rok organizovat, a sbírejte první body k přijímačkám už teď!  Jak na to?
  Zaregistrujte se na fakultním portálu pro uchazeče o studium na FF UHK a sledujte Kalendář akcí. Při příchodu na jakoukoli akci na FF UHK se zapište a my Vaši účast odměníme prvními kredity do Vašeho "vysokoškoského" FFree indexu.  
  Zisk kreditů odměníme bonusem při přijímacích zkouškách na bakalářské studijní obory na naší společné Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové! 
  Staňte se našimi přáteli na Facebooku a sledujte, jaké akce jsme si pro Vás v rámci FFree indexu připravili!
   
  PRAVIDLA AKCE 
  Standardní doba studia všech bakalářských studijních programů akreditovaných na FF UHK je 3 roky. Podmínkou přijetí je ukončené středoškolské vzdělání a úspěšné splnění podmínek přijímacího řízení. Konkrétní pravidla přijetí pro jednotlivé studijní programy a studijní obory jsou specifikována níže.
  Přijímací řízení je hodnoceno body.
   
  Pro všechny bakalářské studijní obory, na něž je přijímací řízení vypisováno, platí, že maximální počet bodů, které uchazeč může v rámci přijímacího řízení získat, je 100. Z toho maximálně 90 bodů lze získat z přijímací zkoušky v podobě písemného testu a maximálně 10 bodů lze získat za participaci na fakultních aktivitách ve stávajícím akademickém roce v rámci tzv. FFree indexu. Tyto body může získat pouze uchazeč, který se do FFree indexu řádně zaregistruje prostřednictvím webového portálu https://portal.ff.uhk.cz/uchazec/. Registrace je možná průběžně, nejpozději však 19. května 2017.
   
  Kredity se studentovi udělují pouze za období, v němž byl v rámci FFree indexu zaregistrován. Zohledněny budou kredity získané v období od zveřejnění těchto pravidel až do 19. května 2017. Počet přidělených bodů v rámci přijímacího řízení se bude odvíjet od počtu získaných kreditů v rámci FFree indexu. Počet kreditů získaných v rámci FFree indexu se tedy nerovná počtu získaných bodů v přijímacím řízení. Je stanovena převodní škála, která se odvíjí od maximálního počtu nasbíraných kreditů. Uchazeč s maximálním počtem nasbíraných kreditů získává z FFree indexu 10 bodů, uchazeč, který získal alespoň jeden kredit, získává 1 bod. Další body jsou rozpočítány dle rozložení kreditových zisků uchazečů. Informace k FFree indexu jsou k dispozici na webové stránce https://portal.ff.uhk.cz/uchazec/, kde jsou v kalendáři akcí průběžně zveřejňovány i veškeré aktivity, jež jsou do FFree indexu zahrnuty.
   
  Minimální hranice pro úspěšné absolvování přijímacího řízení je 40 bodů.
  Je-li stanovena možnost prominutí přijímací zkoušky, je nutné, aby uchazeč písemně ve stanoveném termínu zaslal žádost o prominutí přijímací zkoušky a doložil, že plní podmínky stanovené pro prominutí přijímací zkoušky. Pokud uchazeč ve stanoveném termínu o prominutí přijímací zkoušky nepožádá nebo jej řádně nedoloží, ztrácí nárok na přijetí bez přijímací zkoušky. V případě, že uchazeč splňuje stanovené podmínky a v požadovaném termínu nárok na prominutí přijímací zkoušky doloží, získává 90 bodů. Další body takový uchazeč může získat za aktivity v rámci FFree indexu.
   
  Body za participaci na fakultních aktivitách v rámci FFree indexu budou připočteny pouze uchazečům, kteří se dostaví na přijímací zkoušku, a uchazečům, kterým bude přijímací zkouška prominuta. Uchazeči, kteří se na přijímací zkoušku nedostaví (a nebyla jim prominuta), budou vyhodnoceni jako absentující a nezískají v rámci přijímacího řízení ani body za participaci na fakultních aktivitách.

  Více informací o nabídce studijních oborů najdete na stránce Studuj na FF UHK


 • Více z Novinky

Naposledy upraveno: Kašparová Lenka 1, 15.11.2016 8:49