16.04.2018

  Dvojnásobný úspěch studentky archivnictví FF UHK na celostátních soutěžích

  Na Celostátní studentské vědecké konferenci Historie 2018 se mezi prvními deseti mladými historiky umístila studentka Katedry pomocných věd historických a archivnictví Bc. Eva Havlíková. Její soutěžní práce Jmenování a intronizace královéhradeckých biskupů v 17. a 18. století bude mezi deseti oceněnými pracemi publikována ve sborníku konference.

  V tentýž den (12. dubna) ocenila práci studentky navazujícího magisterského studia archivnictví Evy Havlíkové ještě komise výboru Sdružení historiků České republiky v rámci vyhlášení Ceny Josefa Šusty. 
   
  Prace Bc. Evy Havlíkové vedená Mgr. Petrem Polehlou, Ph.D. obhájená v minulém akademickém roce byla již v minulosti oceněna Cenou děkanky FF UHK. 
   


 • Více z Novinky

Naposledy upraveno: Kašparová Lenka 1, 25.4.2018 16:0