24.11.2017 - 24.11.2017

  Den workshopů FF UHK na téma Migrace - FFree index

  Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové zve všechny zájemce o studium společenskovědních oborů a oborů spojených s historií na Den workshopů a den otevřených dveří FF UHK!

  Jak se dívají na více než aktuální téma migrace společenské vědy? A co jsme se o migraci naučili z naší historie? To vše vám prozradíme při Dni workshopů FF UHK na téma Migrace! 
   
  Akce se koná 24. listopadu 2017 od 9.00 hodin v budově Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové na náměstí Svobody 331 a v budově Ústavu sociální práce FF UHK v ulici Víta Nejedlého 573 (pouze workshop zaměřený na sociální práci).

  Určena je uchazečům o studium oborů, které fakulta nabízí, a to zejména žákům 3. a 4. ročníků středních škol. Rádi však přivítáme i zájemce o kombinované studium. Přijít k nám může celá třída i jednotlivci. Uvítáme, pokud svou účast na workshopech nahlásíte předem na e-mail akce.ff@uhk.cz
   
  Při workshopech, které jsme si pro vás připravili, zjistíte, jak nahlíží na problematiku migrace politologové, sociologové, sociální pracovníci či filozofové. Prozradíme vás ale také, jak vypadala migrace v pravěku a kde a kdy ji zaznamenali historikové či archiváři. 
   
  V rámci interaktivních workshopů se dozvíte i více o nabídce studijních oborů FF UHK. 

   
  Na jaké workshopy se můžete těšit? 
   
  ARCHEOLOGIE
  "Mobilita pravěkých populací"
  budova B, náměstí Svobody 331
  Přednáška seznámí posluchače s příčinami mobility jednotlivců a skupin v pravěku, vysvětlí metody určování cestování na základě archeologických pramenů a vše názorně představí na vybraných příkladech. Přijďte pátrat po stopách našich předků s archeology z FF UHK!
   
  ARCHIVNICTVÍ a POMOCNÉ VĚDY HISTORICKÉ
  "E-migrace, aneb kudy kam v dějinách a současnosti"
  budova B, náměstí Svobody 331
  Vážně nevážně pojatý workshop s tematikou historické geografie, starých map, městských a národnostních dějin, to vše s podporou moderních informačních technologií. Pojďte e-migrovat s Katedrou pomocných věd historických a archivnictví FF UHK!
   
  FILOZOFIE a SPOLEČENSKÉ VĚDY
  "Chvála státní hranice?"
  budova B, náměstí Svobody 331
  V rámci workhshopu se zamyslíme nad tím, zda představují hranice historicky smysluplné uspořádání hodné ochrany, nebo spíše zpochybnitelnou náhodu dějin, která by neměla být překážkou k volnému pohybu lidí. Jaký je váš názor! Přijďte nám ho povědět!
   
  HISTORIE
  "Volby včera a dnes aneb Volby jako příčina a důsledek migrace"
  budova B, náměstí Svobody 331
  Víte, ve kterém období naší historie vládl který prezident? Vaše schopnosti vyzkoušíme při zábavné hře Timeline! Že si neumíte představit prezidenty Beneše a Husáka v televizní debatě podobné Otázkám Václava Moravce? My ano, a s vámi vše vyzkoušíme. Na řadu přijdou i samotné volby, jen se v nich tentokrát pomocí dobových volebních plakátů i kandidátek podíváme o desítky let zpět. Přijďte s námi cestovat českou politikou a časem. 
   
  POLITOLOGIE
  "Krvavá slonovina pro Al-Káidu"
  budova B, náměstí Svobody 331
  Tisíce Afričanů prchají do Evropy před násilím, válkou a chudobou. Utíkají před terorem, který ničí jejich životy, svobodu, ale také decimuje africkou přírodu. Teroristické skupiny aktivně zabíjejí ohrožená zvířata, jejichž deriváty prodávají na černém trhu. Je holým faktem, že pytláctví dnešní doby je jedním z finančních zdrojů terorismu. Chcete se dozvědět o této tíživé situaci více? Přijďte na workshop vedený studentem doktorského studia Africká studia na FF UHK a pracovníkem ZOO Dvůr Králové nad Labem. Kdo by se také v této problematice měl vyznat lépe, že?
   
  SOCIOLOGIE
  "Migrace a kritické myšlení: Jak rozlišit mezi poplašnou zprávou a realitou?"
  budova B, náměstí Svobody 331
  Workshop otestuje vaši schopnost rozlišit falešné zprávy či stimulaci morální paniky od reálných zpráv o stavu migrace. Účastníci "nabrousí" své nástroje kritického myšlení, aby uměli správně vyhodnotit zpravodajství a zprávy šířících se internetem. Seznámíme je s autorizovanými zdroji monitorujícími migrační pohyby ve světě a v ČR a světově využívanými výkladovými rámci migrace, které umožňují vyhodnocování a porozumění migračním pohybům v globálně propojeném světě. Součástí workshopu bude hra na migranty a strážce hranic. Přijďte s námi odkrývat pravdu!

  SOCIÁLNÍ PRÁCE
  "Multikulturalismus - mezigenerační hledisko"
  budova E, Víta Nejedlého 573
  Cílem workshopu je nalezení spojujících momentů v postojích a názorech mládežníků a seniorů na problematiku multikulturalismu. Chcete se o rozdílnosti kultur a různých pohledech na ně dozvědět více, dorazte na workshop ústavu sociální práce!

   
  PROGRAM DNE WORKSHOPŮ

  9.00 hodin
  učebna B9
  Úvodní uvítání návštěvníků vedením fakulty a představení studijní nabídky
   
  9.30 – 10.45 hodin
  I. blok workshopů v budově FF UHK

  workshop "Krvavá slonovina pro Al-Káidu" (katedra politologie)
  workshop "E-migrace, aneb kudy kam v dějinách a současnosti" - digitální archivnictví nebo "Migrace a cestování v proměnách staletí" - klasické archivnictví (katedra pomocných věd historických a archivnictví)

   
  11.00 – 12.15 hodin
  II. blok workshopů v budově FF UHK

  workshop "Chvála státní hranice?" (katedra filozofie a společenských věd)
  workshop "Volby včera a dnes aneb Volby jako příčina a důsledek migrace" (historický ústav)

   

  12.30 – 13.45 hodin
  III. blok workshopů v budově FF UHK

  workshop "Migrace a kritické myšlení: Jak rozlišit mezi poplašnou zprávou a realitou?" (katedra sociologie)
  workshop "Mobilita pravěkých populací" (katedra archeologie)

   
  9.00 – 11.30 hodin
  workshop v budově ÚSP FF UHK (Víta Nejedlého)

  "Multikulturalismus - mezigenerační hledisko"

   

  Kontakt pro více informací: lenka.kasparova.1@uhk.cz, tel.: 493 331 217

  !!!FFree index!!!
  Akce je součástí projektu pro uchazeče o studium FFree index. Zaregistrujte se v naší webové aplikaci a sbírejte body k přijímačkám už teď! Stačí navštěvovat akce fakulty určené uchazečům (vždy uvedeno v aplikace v rámci kalendáře akcí) a můžete mít až 10 bodů u přijímacího řízení k dobru. Více na našem webu portal.ff.uhk.cz/uchazec. FFree index se navztahuje na uchazeče o studium oborů Sociální práce, Sociální práce s osobami se sníženou soběstačností a Sociální práce ve veřejné správě. 


 • Více z Novinky

Naposledy upraveno: Kašparová Lenka 1, 16.11.2017 9:24