19.04.2017

  Ceny děkanky FF UHK a profesora Kárníka jsou rozdány

  Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové UHK každoročně uděluje Cenu děkanky Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové za nejlepší závěrečnou práci. Jednou za tři roky jsou oceňovány také nejzdařilejší disertační práce.

  Hodnoticí komise hodnotily nominované práce před koncem předchozího roku. Čtveřice oceněných si diplomy a dary od fakulty převzali při shromážení Akademické obce FF UHK 18. dubna 2017. Všem výhercům náleží také peněžitá odměna. 

  Za práce obhájené v roce 2016 byla Cena děkanky přiznána Bc. Michaele Kadavé, absolventce oboru Sociologie, za bakalářskou práci s názvem „Jak nám pes změnil rodinu – sociologický pohled na psa jako člena domácnosti“ a historikovi Mgr. Václavu Machovi za diplomovou práci s názvem „Obraz Velké války očima českých vojáků v rakousko-uherské armádě“.

  Dalšími nominovanými byli tito studenti a tyto velmi kvalitní závěrečné práce:

  Mgr. Petr Jirman - The Great Ape Debate: Mohou se šimpanzi naučit jazyk? 
  Mgr. Věra Hávová - Paleolitická kamenná industrie z lokality Nová Dědina
  Bc. Filip Maťha - Systém jedné dominantní (hegemonní) strany v Japonsku od roku 1955
  Mgr. Milan Hrubý - Československá výcviková, periodická a hraná armádní filmová tvorba a filmy zahraničního původu v československé armádě
  Bc. Andrea Ballová - Drobné sakrální památky v obci Rychnov na Moravě
  Mgr. Marie Bláhová - Trhová kniha Ronova nad Doubravou z let 1561-1604
  Bc. Blanka Hnulíková - Zpřístupnění obrazu chemicky poškozených skleněných negativů
  Mgr. Vít Šebesta - Královéhradecká městská kancelář v době třicetileté války
  Bc. Martina Volšanská - Pečetní sbírka z Rodinného archivu Šliků
  Bc. Hana Suchá - Důvody vedoucí k zahrádkaření v České republice

  Cenu profesora Kárníka za nejlepší disertační práci s historickou tematikou obhájenou v akademických letech 2013/2014 až 2015/2016 obdrželi Mgr. Tomáš Mangel, Ph.D. z katedry archeologie za práci „Laténské hrnčířské pece ve střední Evropě a otázky organizace hrnčířské produkce“ a historik Mgr. Vojtěch Šustek, Ph.D. za disertační práci s názvem „Atentát na Heydricha a česká společnost“. 

  Všem nominovaným i oceněným srdečně gratulujeme. 
   


 • Více z Novinky

Naposledy upraveno: Kašparová Lenka 1, 18.5.2017 16:15