Co Vás zajímá?
Chceš jít na hradeckou FFildu? Deadline přihlášek je 31. března.
Nová výběrová řízení
Univerzitní sportovní odpoledne. 16.4.2019
Musíte vidět: dokument o záchraně broumovského kláštera
Pořiď si FFree index FF UHK
Projekt Strategický rozvoj Univerzity Hradec Králové
  10.12.2018

  Cena v celostátní soutěži pro dva studenty FF UHK

  Martin Vašata a Kateřina Doležalová z Katedry pomocných věd historických zabodovali ve studentské soutěži ČAS.

  Dne 6. 12. 2018 byli v Praze oceněni dva studenti Katedry pomocných věd historických a archivnictví, kteří se zúčastnili dalšího ročníku celostátní studentské soutěže České archivní společenosti o Cenu univ. prof. Sáši Duškové, DrSc., a to v oblasti pomocných věd historických.
  První místo získal Bc. Martin Vašata, student magisterského studia Archivnictví, který předložil svou diplomovou práci Královéhradecká městská kancelář v letech 1648-1700 (vedoucí práce doc. PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.). Práce byla též oceněna Cenou děkanky FF UHK pro rok 2018.  Na 2. místě se umístila Mgr. Kateřina Doležalová, která zabodovala se svou diplomovou prací Pastýřské listy královéhradeckých biskupů z let 1733-1830 (vedoucí práce Mgr. Petr Polehla, Ph.D.).  Oba studenti tak navázali na úspěchy dalších královéhradeckých studentů, kteří v minulosti v soutěži uspěli (zvláště Mgr. et Mgr. Vít Šebesta, v současné době odborný archivář 4. oddělení Národního archivu, a Mgr. Lada Kosmálová, aktuálně ředitelka Státního okresního archivu v Teplicích) a přispěli k dobrému jménu katedry a její výuky. Upřímně blahopřejeme. • Více z Novinky

Naposledy upraveno: Střítecká Veronika, 10.12.2018 14:4