Co Vás zajímá?
Chceš jít na hradeckou FFildu? Deadline přihlášek je 31. března.
Nová výběrová řízení
Univerzitní sportovní odpoledne. 16.4.2019
Musíte vidět: dokument o záchraně broumovského kláštera
Pořiď si FFree index FF UHK
Projekt Strategický rozvoj Univerzity Hradec Králové
  29.10.2018

  Cena děkanky má své vítěze

  Klání diplomových a bakalářských prací je u konce. Letos bylo celkem 5 vítězů.

  24. října 2018 se uskutečnilo pravidelné setkání akademické obce. Po představení zprávy o činnosti Akademického senátu FF UHK a činnosti fakulty a po prezentaci studentských klubů byla slavnostně předána Cena děkanky za nejlepší závěrečnou práci obhájenou v roce 2018.  

  Soutěžilo se napříč bakalářskými i magisterskými programy. Letos se sešlo celkem dvanáct prací, z nichž jich odborná pětičlenná komise ocenila pět - tři práce bakalářské a dvě diplomové. Jejich autoři získali příjemnou finanční odměnu a diplom. Gratulujeme a těšíme se na další ročník soutěže. 
   

  Výherci: 
   

  BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

  Bc. Tomáš Kasapovský (Katedra politologie) za práci Postoj americké administrativy vůči Somálsku (vedoucí práce Mgr. Martin Schmiedl) 

   

  Bc. Jaroslav Malík (Katedra filozofie a společenských věd) za práci Technologická singularita (Vedoucí práce prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.)
   

   

  Bc. Jáchym Šlik  (Historický ústav)  za práci Hotel Družba: vrchol architektury stalinského socialistického realismu v Československu (vedoucí práce Mgr. Luděk Vacín, Ph.D.)
   

   

  DIPLOMOVÉ PRÁCE 

  Martin Vašata (Katedra pomocných věd historických a archivnictví) za práci Královéhradecká městská kancelář v letech 1648 – 1700 (vedoucí práce PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.)


   

  Matyáš Strnad (Katedra politologie) za práci Volební účast v referendech v Latinské Americe (vedoucí práce Mgr. Karel Kouba M.A., Ph.D.)

   


 • Více z Novinky

Naposledy upraveno: Střítecká Veronika, 29.10.2018 12:43