02.03.2018

  Archeologové obohatili konferenci Military and Postmilitary Landscape

  Badatelé z Katedry archeologie FF UHK se zúčastnili mezinárodní konference Military and Postmilitary Landscapes, kterou pořádalo Historical Geography Research Centre ve spolupráci s Historickým ústavem AV ČR a Přírodovědeckou fakultou UK v Praze.

  Mezi příspěvky, které 14. a 15. února 2018 předvedli účastníci z několika evropských i mimoevropských zemí, zazněly i dva referáty hradeckých archeologů. 


   
  Dr. Pavel Drnovský a dr. Petr Hejhal vystoupili s příspěvkem Archaeology of (Post)military Landscape: War of the Bavarian Succession in East Bohemia, ve kterém posluchače seznámili s výsledky svého dosavadního bádaní o archeologickém poznání války o Bavorské dědictví, jejíž výrazná část se odehrála v prostoru severovýchodních Čech. 


   
  Ve spolupráci s dr. Vojtěchem Kesslerem z Historického ústavu Akademie věd ČR odprezentoval z části nové archeologické prameny k válce roku u Hradce Králové v roce 1866 Matouš Holas v příspěvku The Voice from the Stone. Past and Present of the Battlefield of Königgrätz. • Více z Novinky

Naposledy upraveno: Kašparová Lenka 1, 2.3.2018 14:54