Co Vás zajímá?
Chceš jít na hradeckou FFildu? Deadline přihlášek je 31. března.
Nová výběrová řízení
Univerzitní sportovní odpoledne. 16.4.2019
Musíte vidět: dokument o záchraně broumovského kláštera
Pořiď si FFree index FF UHK
Projekt Strategický rozvoj Univerzity Hradec Králové
  07.09.2018

  Archeologové hledali polní opevnění z prusko-rakouské války

  V srpnu bylo provedeno geofyzikální měření na královéhradeckém bojišti prusko-rakouské války z roku 1866.

  Výběr lokalit vychází z dobových plánů, na kterých jsou polní opevnění zachycena. Těchto plánů existuje více a v zobrazeních jednotlivých objektů polních opevnění se mezi sebou v detailech rozcházejí. Výzkum měl tedy především přesně lokalizovat rakouská polní opevnění, která vznikala během tohoto válečného konfliktu, a upřesnit, jak vypadala. 
   

  Pozornost byla tentokrát zaměřena na dva okopy pro pěchotu a jedno opevnění pro dělostřelectvo v katastru Neděliště. Prospekce byla provedena deseti sondovým fluxgate magnetometrem LEA MAX a zajistili ji dr. Peter Milo a dr. Tomáš Tencer z Katedry archeologie FF MU v Brně. V současnosti se nasbíraná data zpracovávají. 


   

  Akce byla podpořena specifickým výzkumem „Archeologický nedestruktivní průzkum rakouských polních opevnění z července 1866“. Dosavadní výsledky prospekcí budou prezentovány na konferenci Archaeologia Historica v září 2018 a posléze publikovány. 


   

  Měření bylo součástí dlouhodobého projektu Katedry archeologie FF UHK, který se věnuje archeologickému výzkumu rakouských polních opevnění vybudovaných během prusko-rakouské války roku 1866. 

   

  Dr. Petr Hejhal a Mgr. Matouš Holas, Katedra archeologie FF UHK • Více z Novinky

Naposledy upraveno: Střítecká Veronika, 7.9.2018 10:12