Co Vás zajímá?
Hodnocení studia na FF (FHS) UHK jejími absolventy
Studenti s děkankou FF UHK při Čištění řeky Orlice 2017
Návštěva kapverdského ministra zahraničí a obrany na UHK
Zeptej se svých budoucích kolegů!

Novinky

23. 4. 2015 Filozofickou fakultu navštíví prof. Fricke z University of Oslo. Zájemci o Erasmus studium na University of Oslo jsou srdečně zváni k diskuzi v úterý 28. dubna od 14:05, místnost B15. Ve středu 29. dubna od 14:05 místnost B9, vystoupí prof. Fricke v LMS centru s veřejnou přednáškou "Overcoming Disagreement – Adam Smith and Edmund Husserl on Strategies of Justifying Descriptive and Evaluative Judgments".

22. 5. 2017

FFree index FF UHK pro uchazeče o studium - výsledky 2017

Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové nabídla i letos uchazečům o studium bakalářských oborů možnost zapojit se do projektu FFree index, a sbírat tak body k přijímacímu řízení. 19. května 2017 byl projekt pro tento akademický rok ukončen. Nyní vám přinášíme výsledky účast letošních uchazečů ve FFree indexu.


16. 5. 2017

Dotazníkové šetření mezi absolventy FF (FHS) UHK

Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové si dovoluje požádat všechny své absolventy o zodpovězení dotazníku, jehož cílem je získat zpětnou vazbu od bývalých studentů ve snaze o zkvalitnění výuky i vylepšení prostředí fakulty.


12. 5. 2017

Mexičtí studenti objevovali krásy Náchoda

Skupina mladých Mexičanů, kteří momentálně studují na Univerzitě Hradec Králové, se dočkala uvítání na náchodské radnici i prohlídky města za doprovodu jeho čelních představitelů.


5. 5. 2017

Call for papers: konference Viva Africa 2017

Katedra politologie FF UHK ve spolupráci s Metropolitní univerzitou v Praze a Českou asociací afrických studií vyhlašují sběr příspěvků pro 10. ročník konference Viva Africa, který se uskuteční 10. a 11. listopadu 2017 na Univerzitě Hradec Králové.


2. 5. 2017

Studenti archivnictví si vyzkoušeli restaurování pečetí

Teorii i praxi restaurování a adjustace pečetí si možnost procvičit studenti navazujícího magisterského oboru Archivnictví na FF UHK díky návštěvě Mgr. Libuše Holakovské z Oddělení péče o fyzický stav archiválií Národního archivu.


20. 4. 2017

KRUK pomáhá studentům UHK získat praxi i finanční vzdělání

Společnost KRUK Česká a Slovenská (KRUK) prohlubuje spolupráci s Univerzitou Hradec Králové. Kromě praxí či stáží pro studenty organizuje ve spolupráci s vedením Univerzity přednášky, které pomáhají studentům rozšířit obzor ve finanční gramotnosti a zároveň přibližují oblast inkasa pohledávek.


20. 4. 2017

Projekt Vzdělávání 2.0 byl zahájen

Prvního dubna zahájilo brněnské Centrum pro studium demokracie a kultury, o.p.s. ve spolupráci s Masarykovou univerzitou, Univerzitou Hradec Králové a olomouckou obecně prospěšnou společností Civipolis realizaci tříletého projektu “Vzdělávání 2.0 - Rozvoj klíčových kompetencí prostřednictvím podpory vzdělávání zaměřeného na cíl“ (registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000662).


19. 4. 2017

Ceny děkanky FF UHK a profesora Kárníka jsou rozdány

Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové UHK každoročně uděluje Cenu děkanky Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové za nejlepší závěrečnou práci. Jednou za tři roky jsou oceňovány také nejzdařilejší disertační práce.


19. 4. 2017

Kapverdský ministr zahraničních věcí a obrany navštívil UHK

Velmi vážené návštěvy se dnes dočkala Univerzita Hradec Králové. Přijel ministr zahraničních věcí a obrany Kapverdské republiky Luís Felipe Tavares a s ním také kapverdský velvyslanec v Bruselu José Filomeno Monteiro, velvyslanec České republiky v Portugalsku Stanislav Kázecký i honorární konzul Kapverdské republiky v ČR Vladimír Trkal.


10. 4. 2017

Studentka politologie získala bronz v soutěži o Iberoamerickou cenu

Na třetím místě v soutěži o Iberoamerickou cenu se umístila studentka navazujícího magisterského oboru Politologie - latinskoamerická studia na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové Bc. Kateřina Krejčí. Ocenění si převzala 4. dubna 2017 v reprezentačních prostorách Vlasteneckého sálu Univerzity Karlovy.


30. 1. 2017

Zahraniční studenti se učili lyžovat pod vedením děkanky FF UHK

Většina z nich viděla sníh na vlastní oči až při svém studijním pobytu v Hradci Králové, natož aby kdy lyžovali. Studenti z Kolumbie, Venezuely, Bolívie, Argentiny, Nikaraguy, Slovinska a Německa se přesto odvážně vydali pod vedením děkanky FF UHK dr. Pavlíny Springerové do Ski centra Zdobnice v Orlických horách. Po dopoledním tréninku, který je zdokumentovaný na fotografiích, všichni statečně zdolali místní modrou sjezdovku. A někteří dokonce nebyli k zastavení.


13. 1. 2017

FF UHK je nejvíce internacionalizovanou fildou v České republice

Aktuální data Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy odhalila, že studenti Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové jsou těmi, kteří vyjíždějí studovat do zahraničí ve srovnání se svými kolegy z ostatních českých filozofických fakult nejčastěji.


23. 12. 2016

Filozofický Ježíšek naděloval v domově důchodců

Strávit vánoční svátky s knihou, která se věnuje společenskovědní tématice či historii, mohli díky nadílce Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové klienti Domova důchodců Černožice.


25. 11. 2016

Vědci z FF UHK uspěli s šesti projekty GA ČR

Vědci z Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové uspěli v hodnocení Grantové agentury České republiky na výbornou. Dnes bylo oznámeno, že pět projektů FF UHK a další ve spolupráci s akademií věd obdrží stoprocentní finanční podporu na svou realizaci.


29. 1. 2015

Pracovníci Filozofické fakulty UHK prošli kurzem na zvýšení odborných kompetencí

Akademičtí i technickohospodářští zaměstnanci Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové (FF UHK) získali díky pětidennímu kurzu dalšího vzdělávání „Zvyšování odborných kompetencí pracovníků FF UHK“ nové informace, podněty a rady pro zkvalitnění a inovaci jejich pracovních postupů, výkonů a výsledků. Osmihodinová setkání se konala 8. a 9. ledna 2015 v budově Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové a 14. až 16. ledna 2015 při výjezdním zasedání. Účastnilo se jich 27 žen a 28 mužů.