Novinky22. 10. 2018

Proběhl 15. ročník konference Hradecké dny sociální práce

Dne 21.- 22. září proběhla v Hradci Králové mezinárodní vědecká konference Hradecké dny sociální práce, jejímž hrdým spolupořadatelem je Ústav sociální práce Filozofické fakulty UHK. Letošní ročník byl jejím jubilejním. Tématem konference, kterým byly Nové směry, trendy a inovace v sociální práci, chtěli pořadatelé reagovat na stále se měnící podmínky pro výkon sociální práce.


18. 9. 2018

Profesor Ivan Pavlů získal prestižní cenu archeologů

Začátkem září se v Barceloně předávala významná cena Evropské asociace archeologů (EAA) European Archaelogical Heritage Prize. S velkou radostí vám můžeme sdělit, že ji za letošní rok získal člen Katedry archeologie FF UHK prof. PhDr. Ivan Pavlů, DrSc.


7. 9. 2018

Historici z FF UHK byli hosty pořadu Historie.cz

Doc. Martin Šandera a dr. Zdeněk Beran z Historického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové se zúčastnili besedy o husitském králi z Kunštátu a Poděbrad.


18. 6. 2018

Studenti otevřeli Cestu do minulosti Libčan a Hvozdnic

Slavnostní zprovoznění libčanské stezky s názvem Cesta do minulosti Libčan a Hvozdnic se uskutečnilo 9. června 2018. Trasa je tvořena šesti naučnými tabulemi, které se rozkládají na území obcí Libčany a Hvozdnice poblíž Hradce Králové.


30. 5. 2018

Studenti vyrazili po stopách urbánních a církevních dějin

Studenti Katedry pomocných věd historických a archivnictví FF UHK se 22. května 2018 vydali na třídenní exkurzi do dvou významných moravských měst, Olomouce a Kroměříže, která jsou spjata zejména s institucí olomouckého biskupství (později arcibiskupství) a významnými událostmi našich i středoevropských dějin. Zmínit můžete zavraždění krále Václava III. či nástup císaře Františka Josefa I. na trůn.


11. 5. 2018

Workshopy s československými legionáři měly úspěch

V rámci letošních Pedagogických dnů si připravili studenti historie pod vedením didaktičky Mgr. Ireny Kapustové workshopy pro školáky na téma Československé legie 1918/2018. Tematicky se tak zapojili do připomínkových akcí významných státních výročí v tomto roce.


16. 4. 2018

Dvojnásobný úspěch studentky archivnictví FF UHK na celostátních soutěžích

Na Celostátní studentské vědecké konferenci Historie 2018 se mezi prvními deseti mladými historiky umístila studentka Katedry pomocných věd historických a archivnictví Bc. Eva Havlíková. Její soutěžní práce Jmenování a intronizace královéhradeckých biskupů v 17. a 18. století bude mezi deseti oceněnými pracemi publikována ve sborníku konference.


12. 4. 2018

Debata s ČT na téma Fake news vzbudila nevídaný ohlas

Zajímavé informace "z natáčení" a života v České televizi, filozofický pohled na problematiku hledání pravdy, zvídavé dotazy studentů, přeplněná aula a zaujaté pohledy studentů. Tak vypadala debata na téma Fake news: pravda, lži a polopravdy ve veřejném prostoru.


12. 2. 2018

Archeologové objevili polní opevnění pomocí magnetometru

Zcela unikátní prospekci části bojiště z roku 1866 u Hradce Králové provedli ve čtvrtek 8. února 2018 archeologové z Katedry archeologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové dr. Petr Hejhal a Bc. Matouš Holas.


2. 2. 2018

Sociologové získali projekt TA ČR. Zkoumat budou sociální situaci na Rychnovsku

Analýza sociální situace ve vztahu k automobilové výrobě v průmyslové zóně Solnice-Kvasiny-Rychnov nad Kněžnou. To je název projektu, se kterým uspěl dr. Michal Tošner se svým týmem z Katedry sociologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové u Technologické agentury České republiky. Realizován bude od letošního května do dubna roku 2020, rozpočet má pět milionů korun.


16. 11. 2017

LMS centrum: Stefanie Dach - "We-Intentions"

LMS centrum při Katedře filozofie a společenských věd FF UHK vás srdečně zve na přednášku Stefanie Dach ze Západočeské univerzity, která se uskuteční ve středu 22. 11. 2017, v místnosti B9, od 14:05.


29. 1. 2015

Pracovníci Filozofické fakulty UHK prošli kurzem na zvýšení odborných kompetencí

Akademičtí i technickohospodářští zaměstnanci Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové (FF UHK) získali díky pětidennímu kurzu dalšího vzdělávání „Zvyšování odborných kompetencí pracovníků FF UHK“ nové informace, podněty a rady pro zkvalitnění a inovaci jejich pracovních postupů, výkonů a výsledků. Osmihodinová setkání se konala 8. a 9. ledna 2015 v budově Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové a 14. až 16. ledna 2015 při výjezdním zasedání. Účastnilo se jich 27 žen a 28 mužů.