Novinky

23. 4. 2015 Filozofickou fakultu navštíví prof. Fricke z University of Oslo. Zájemci o Erasmus studium na University of Oslo jsou srdečně zváni k diskuzi v úterý 28. dubna od 14:05, místnost B15. Ve středu 29. dubna od 14:05 místnost B9, vystoupí prof. Fricke v LMS centru s veřejnou přednáškou "Overcoming Disagreement – Adam Smith and Edmund Husserl on Strategies of Justifying Descriptive and Evaluative Judgments".

16. 11. 2017

LMS centrum: Stefanie Dach - "We-Intentions"

LMS centrum při Katedře filozofie a společenských věd FF UHK vás srdečně zve na přednášku Stefanie Dach ze Západočeské univerzity, která se uskuteční ve středu 22. 11. 2017, v místnosti B9, od 14:05.


30. 10. 2017

Den workshopů FF UHK na téma Migrace - FFree index

Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové zve všechny zájemce o studium společenskovědních oborů a oborů spojených s historií na Den workshopů a den otevřených dveří FF UHK!


13. 10. 2017

Výběrové řízení na ředitele/ředitelku ÚSP FF UHK

Děkanka Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové vypisuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka na pozici ředitele/ředitelky Ústavu sociální práce Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové.


9. 10. 2017

Archeologové z FF prezentovali předběžné výsledky svých výzkumů

V pátek 29. září 2017 se v prostorech Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze uskutečnil workshop na téma Válečné události 17. –19. století z interdisciplinární perspektivy. Workshopu se zúčastnily dvě desítky archeologů zabývajících se archeologií bitevního pole.


6. 10. 2017

Profesor Peregrin získal ocenění Akademie věd ČR

Přední český odborník na filozofii jazyka a analytickou filozofii profesor Jaroslav Peregrin z Katedry filozofie a společenských věd FF UHK získal ocenění předsedkyně Akademie věd České republiky za propagaci a popularizaci výzkumu. Gratulujeme.


2. 10. 2017

Studenti politologie absolvovali seminář v Německu

Seminář s názvem „Check against delivery“ se uskutečnil 1. až 6. září 2017 v německém Berlíně. Spolupořádaly ho čtyři organizace, a to European Academy Berlin z Německa, Robert Shuman Foundation z Polska, Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové a královéhradecká organizace KURO Hradec Králové z. s. Projekt byl spolufinancován z programu Erasmus+ Mládež, Foundation for Polish-German Cooperation a Česko-německým fondem budoucnosti.


1. 9. 2017

Filozofická fakulta UHK se dnes rozrostla o ústav sociální práce

Univerzita Hradec Králové 1. září 2017 prošla změnou a její struktura se stabilizovala na počtu čtyř fakult (pedagogická, informatiky a managementu, filozofická a přírodovědecká). Původně samostatný Ústav sociální práce se tak začlení mezi pracoviště filozofické fakulty. Studium budoucích sociálních pracovníků nebude těmito změnami jakkoli dotčeno, neboť všechny jeho stávající studijní obory budou zachovány.


30. 8. 2017

Filozofická fakulta má první dětské absolventy

Zábavný, ale zároveň poučný závěr prázdnin zažily děti, které se zúčastnily premiérového ročníku příměstského tábora Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové s názvem Chytré léto s FFildou. Jeho program byl zaměřený na společenské vědy a historii.


31. 7. 2017

Studenti hradecké fildy podpoří mezinárodní obchod

Odborné stáže a praxe v tuzemsku i zahraničí, výzkumy zaměřené na vnější ekonomické vztahy a export, společná účast na konferencích či vzdělávací kurzy. To vše čeká Filozofickou fakultu Univerzity Hradec Králové díky právě uzavřenému memorandu o spolupráci s Českou agenturou na podporu obchodu – CzechTrade.


10. 7. 2017

Kolumbijci studovali demokracii při letní škole na FF UHK

Hola! Buenos días, znělo první červencový týden Filozofickou fakultou Univerzity Hradec Králové. Na letní školu sem dorazili kolumbijští studenti, aby si rozšířili své znalosti v oblasti lidských práv a demokracie.


16. 6. 2017

Premiér Sobotka navštívil archeology na budoucí D11

Na archeologický záchranný výzkum na trase budoucí dálnice D11 se dnes přijeli podívat premiér ČR Bohuslav Sobotka a hejtman Královéhradeckého kraje, a současně historik z naší FF UHK, Jiří Štěpán.


20. 4. 2017

Projekt Vzdělávání 2.0 byl zahájen

Prvního dubna zahájilo brněnské Centrum pro studium demokracie a kultury, o.p.s. ve spolupráci s Masarykovou univerzitou, Univerzitou Hradec Králové a olomouckou obecně prospěšnou společností Civipolis realizaci tříletého projektu “Vzdělávání 2.0 - Rozvoj klíčových kompetencí prostřednictvím podpory vzdělávání zaměřeného na cíl“ (registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000662).


19. 4. 2017

Ceny děkanky FF UHK a profesora Kárníka jsou rozdány

Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové UHK každoročně uděluje Cenu děkanky Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové za nejlepší závěrečnou práci. Jednou za tři roky jsou oceňovány také nejzdařilejší disertační práce.


19. 4. 2017

Kapverdský ministr zahraničních věcí a obrany navštívil UHK

Velmi vážené návštěvy se dnes dočkala Univerzita Hradec Králové. Přijel ministr zahraničních věcí a obrany Kapverdské republiky Luís Felipe Tavares a s ním také kapverdský velvyslanec v Bruselu José Filomeno Monteiro, velvyslanec České republiky v Portugalsku Stanislav Kázecký i honorární konzul Kapverdské republiky v ČR Vladimír Trkal.


25. 11. 2016

Vědci z FF UHK uspěli s šesti projekty GA ČR

Vědci z Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové uspěli v hodnocení Grantové agentury České republiky na výbornou. Dnes bylo oznámeno, že pět projektů FF UHK a další ve spolupráci s akademií věd obdrží stoprocentní finanční podporu na svou realizaci.


29. 1. 2015

Pracovníci Filozofické fakulty UHK prošli kurzem na zvýšení odborných kompetencí

Akademičtí i technickohospodářští zaměstnanci Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové (FF UHK) získali díky pětidennímu kurzu dalšího vzdělávání „Zvyšování odborných kompetencí pracovníků FF UHK“ nové informace, podněty a rady pro zkvalitnění a inovaci jejich pracovních postupů, výkonů a výsledků. Osmihodinová setkání se konala 8. a 9. ledna 2015 v budově Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové a 14. až 16. ledna 2015 při výjezdním zasedání. Účastnilo se jich 27 žen a 28 mužů.