Co Vás zajímá?
23. listopad patří na FFildě veřejnosti a uchazečům o studium
Sociologická konference se blíží
Přijďte fandit do pardubické arény!
Pořiď si FFree index FF UHK
Projekt Strategický rozvoj Univerzity Hradec Králové

Studentský klub při KFSV Libomudravna

Primárním cílem klubu je přispět k vytváření takového prostředí filozofické fakulty, které by si zasloužilo být nazýváno akademickou půdou.

Za tímto účelem klub periodicky pořádá akce rozličného charakteru: přednášky, promítání, bytové semináře, sportovní turnaje a jiné volnočasové aktivity včetně proslulého každoročního hromadného pochodu filozofů do obce Běleč.
 
Ideou všech výše zmíněných aktivit je rozvíjení spolupráce a sítě vztahů na ose studenti-studenti, ale i studenti-vyučující. Na klubových akcích se mohou přirozeně potkávat členové katedry a studenti oboru filozofie napříč všemi ročníky a ti seniorní mohou začínajícím kolegům předávat cenné rady či všemožné tipy a triky do následujících let studia. Od těch mladších se potom očekává nová energie a entuziasmus do tvůrčí činnosti. Právě v tom spočívá poslání klubu - poskytnout svým členům prostor (a skromné finanční zázemí) pro kolektivní realizaci roztodivných nápadů a kreativní tvorbu během vysokoškolského studia.

Pro inzerci pravidelných i jednorázových akcí klubu, aktuální události na univerzitě i ve městě a také kontakt s členstvem vizte facebookové stránky
 
Žijeme studiem!
 

Naposledy upraveno: Kašparová Lenka 1, 16.12.2016 15:12