Co Vás zajímá?
Studuj na FF UHK
Přípravný kurz historie začíná 16. března 2018
Projekt Strategický rozvoj Univerzity Hradec Králové
Sbírejte body k přijímačkám už teď!
Zeptej se svých budoucích kolegů!
FF UHK má ve svém týmu řadu zahraničních odborníků

Hradecká studentská sekce ČAS

Hradecká studentská sekce České archivní společnosti

Hradecká studentská sekce České archivní společnosti je sekcí České archivní společnosti se sídlem při Katedře pomocných věd historických a archivnictví Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové. Výkonnými orgány HSS ČAS jsou valná hromada, výbor a revizní komise HSS ČAS. 
 
ČLENSTVÍ
 
Členem HSS ČAS se může stát každý student Univerzity Hradec Králové, který vyplní přihlášku a zaplatí předem stanovený členský příspěvek. Člen má právo dostávat informace o HSS ČAS a účastnit se akcí a exkurzí pořádaných HSS ČAS.
 
OKRUHY ČINNOSTI
 
• přibližování archivnictví a příbuzných oborů studentům a veřejnosti
• pořádání přednášek a diskuzí z oboru archivnictví, historie a příbuzných oborů, návštěva kulturně vědeckých institucí
• spolupráce s Katedrou pomocných věd historických a archivnictví a Historickým ústavem na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové
• spolupráce se Státním okresním archivem Hradec Králové
• brigády a praxe v archivech
• účast na odborných přednáškách a konferencích
• exkurze domácí a zahraniční
• studentské zahraniční pobyty a stáže
• spolupráce v rámci sekcí ČAS
• publikační činnost
 
ČLENOVÉ
 
Výbor sekce
Mgr. Martin Janda, předseda
Bc. Eva Vodochodská, místopředsedkyně
Bc. Karolína Kejvalová, jednatelka
Bc. Kateřina Doležalová, pokladní
Bc. Martina Volšanská, členka výboru
Revizní komise
Bc. Jana Kudrnová, předsedkyně
Andrea Jaklová, členka
Bc. Martin Dušánek, člen
Ostatní členové
Petr Bártík   
Mgr. et Mgr. Marie Bláhová  
Bc. Eliška Dubnová  
Lucie Havlíčková  
Bc. Kateřina Ježková  
Mgr. Josef Kindl   
Mgr. Vojtěch Klíma  
Bc. Martina Peterová  
Mgr. Martin Petrus 
Monika Renčinová  
Markéta Starečková  
Bc. Martin Vašata   
 
Pokud byste se chtěli stát členy, pak se neváhejte obrátit na naši mailovou adresu:
Webové stránky: http://cesarch.cz/hsscas/
 
 

Naposledy upraveno: Kašparová Lenka 1, 30.1.2017 15:37