Co Vás zajímá?
Chceš jít na hradeckou FFildu? Deadline přihlášek je 31. března.
Nová výběrová řízení
Univerzitní sportovní odpoledne. 16.4.2019
Musíte vidět: dokument o záchraně broumovského kláštera
Pořiď si FFree index FF UHK
Projekt Strategický rozvoj Univerzity Hradec Králové

Hradecká studentská sekce ČAS

Hradecká studentská sekce České archivní společnosti

Hradecká studentská sekce České archivní společnosti je sekcí České archivní společnosti se sídlem při Katedře pomocných věd historických a archivnictví Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové. Výkonnými orgány HSS ČAS jsou valná hromada, výbor a revizní komise HSS ČAS. 
 
ČLENSTVÍ
 
Členem HSS ČAS se může stát každý student Univerzity Hradec Králové, který vyplní přihlášku a zaplatí předem stanovený členský příspěvek. Člen má právo dostávat informace o HSS ČAS a účastnit se akcí a exkurzí pořádaných HSS ČAS.
 
OKRUHY ČINNOSTI
 
• přibližování archivnictví a příbuzných oborů studentům a veřejnosti
• pořádání přednášek a diskuzí z oboru archivnictví, historie a příbuzných oborů, návštěva kulturně vědeckých institucí
• spolupráce s Katedrou pomocných věd historických a archivnictví a Historickým ústavem na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové
• spolupráce se Státním okresním archivem Hradec Králové
• brigády a praxe v archivech
• účast na odborných přednáškách a konferencích
• exkurze domácí a zahraniční
• studentské zahraniční pobyty a stáže
• spolupráce v rámci sekcí ČAS
• publikační činnost
 
ČLENOVÉ
 
Výbor sekce
Mgr. Kateřina Doležalová, předsedkyně
Mgr. Eva Vodochodská, místopředsedkyně
Bc. Andrea Jaklová, jednatelka
Bc. Lucie Havlíčková, pokladní
Bc. Eva Havlíková, členka
 
Revizní komise
Bc. Barbora Bönschová, předsedkyně
Mgr. Karolína Kejvalová, členka
Adéla Věra Wagnerová, členka
 
Ostatní členové
Bc. Petr Bártík
Jakub Benko 
Bc. Petr Bílek
Bc. Tomáš Čurda
Mgr. Anna Holešová
Mgr. Martin Janda
Bc. Kateřina Ježková 
Bc. Pavla Kudláčková 
Mgr. Martin Petrus 
Jan Procházka
Martin Sahula
Markéta Starečková 
Bc. Martina Volšanská
 
Pokud byste se chtěli stát členy, pak se neváhejte obrátit na naši mailovou adresu:
Webové stránky: http://cesarch.cz/hsscas/
 
 

Naposledy upraveno: Kašparová Lenka 1, 6.3.2018 15:17