Udělení medaile doc. PhDr. Věře Němečkové Ph.D. Za zásluhy o české archivnictví

    24.06.2015 -

    Udělení medaile doc. PhDr. Věře Němečkové Ph.D. Za zásluhy o české archivnictví

    Docentce Věře Němečkové, vedoucí Katedry pomocných věd historických a archivnictví, byla udělena medaile „Za zásluhy o české archivnictví“. Medaili přijala během slavnostního ceremoniálu dne 23. června 2015.

    Docentka Věra Němečková získala toto ocenění za svoje celoživotní působení v oboru pomocných věd historických, a to zejména v oboru numismatiky. Od roku 1995 působí jako vysokoškolská pedagožka na půdě nynější Filozofické fakulty. V roce 2005 se významně zasloužila o vznik archivního školství v Hradci Králové, kdy se podílela na založení samostatné Katedry pomocných věd historických a archivnictví. I během svého pedagogického působení se stále věnuje numismatice a vydala dvě monografie: Nález mincí a slitkového stříbra z Černožic. Peníze posledních Přemyslovců a počátky české grošové měny (vydáno v roce 2006 společně s Josefem Sejbalem) a v roce 2008 vyšla monografie Naše měna a peníze v zajetí politiky 1938-1947. O české měnové reformě 1945. Za svojí existence katedra vychovala stovky archivářů, kteří působili i působí ve všech kulturních institucích v České republice.