Personální obsazení

JménoPoziceOdkaz
Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.Ředitel historického ústavuPersonální stránka
PhDr. Tomáš Hradecký, Ph.D.Odborný asistent, tajemník HÚPersonální stránka
Vendula PotměšilováSekretářka - asistentka historického ústavuPersonální stránka
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.Odborný asistent Personální stránka
PhDr. Zdeněk Beran, Ph.D.Odborný asistentPersonální stránka
Mgr. Lenka Doová, Ph.D.Odborná asistentkaPersonální stránka
prof. PhDr. Ondřej Felcman, CSc. ProfesorPersonální stránka
Mgr. Irena KapustováLektorkaPersonální stránka
prof. PhDr. Dana Musilová, CSc. ProfesorkaPersonální stránka
MgA. Miloslav Novák, DiS.Vědeckovýzkumný pracovníkPersonální stránka
Mgr. Milan Sovilj, Ph.D.Odborný asistentPersonální stránka
doc. PhDr. Veronika Středová, Ph.D.DocentkaPersonální stránka
doc. PhDr. Martin Šandera, Ph.D.DocentPersonální stránka
Dmitar Tasić, Ph.D.Vědeckovýzkumný pracovníkPersonální stránka
PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D.Odborný asistentPersonální stránka
1