Absolventi

Vážené absolventky, vážení absolventi Filozofické fakulty či původní Fakulty humanitních studií UHK, 

ve snaze o zkvalitnění výuky a vytvoření ideálního prostředí pro studium na naší fakultě jsme se rozhodli realizovat sociologický průzkum mezi jejími absolventy. Rádi bychom Vás proto požádali o vyplnění tohoto dotazníku. Dotazník je anonymní, jeho vyplnění trvá 6 – 12 minut, vyplňovat ho lze do 30. června 2017. Vaše odpovědi i názory či případná doporučení jsou pro nás velmi cennými a věříme, že mohou přispět k optimalizaci studia a následnému zvýšení uplatnění současných i budoucích generací studentů FF UHK na trhu práce. V dotazníku se užívá označení FF UHK, ale týká se též předchozí FHS UHK. 

Dotazník je určen absolventům, kteří ukončili všechna svá studia na naší fakultě.

Předem děkujeme za čas, který své alma mater při vyplnění dotazníku věnujete. Dotazník naleznete ZDE.
Vaše #ffuhk

-----------------------

Vážené a milé absolventky, vážení a milí absolventi,

 

vítejte opět v prostoru  - byť pouze virtuálním - Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové. Věříme, že slavností sponzí či promocí pro Vás nekončí kontakt s Vaší alma mater a že i nadále budete mít zájem sledovat, co se na fakultě děje. Tyto stránky Vám budou poskytovat řadu informací. Současně je pro nás velmi podstatné, aby komunikace byla oboustranná.

Budeme velmi rádi za Vaše podněty, které bychom mohli v komunikaci s Vámi, našimi absolventy a přáteli, plodně využít. S Vašimi případnými návrhy se na:

Mgr. et Mgr. Lenku Kašparovou

Referát pro vnější vztahy a komunikaci

e-mail: lenka.kasparova.1@uhk.cz

tel: 493 331 217

nebo na e-mail určený přímo Vám, váženým absolventům FF UHK: absolvent.ff@uhk.cz


 

Naposledy upraveno: Kašparová Lenka 1, 16.5.2017 14:37