Semináře o matematickém vzdělávání

Na Katedře matematiky probíhá Seminář o matematickém vzdělávání, v rámci něhož jsou připravovány podnětné prezentace s cílem propojení vysokoškolského studia s učitelskou praxí a vytváření podmínek pro další vzdělávání pedagogů. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

23.10. Petr Beremlijski (Technická univerzita Ostrava), Jak oživit výuku matematiky prostřednictvím kvízů či her a jak pomoci učitelům s písemkami

Cílem přednášky je představit nový unikátní vzdělávací software Math Exercises for You. Tento webový portál je určen středoškolským studentům a jejich učitelům k procvičování matematiky a pro přípravu interaktivních testů a písemných prací. Posluchači se dozví, jak s nástrojem efektivně pracovat a podle svých potřeb volit mezi úrovněmi Math for Student, Math for Teacher, nebo Math for Class. Učitelům může tento nástroj významně ušetřit práci, studentům poskytuje možnost rychle a hravě ověřovat své znalosti.

24. 4. Jan Veselý (Praha), Kalendář aneb Astronomická dimenze velikonočních svátků


17. 4. Marie Tichá (Praha), Několik zastavení na cestě k porozumění zlomkům
26. 3. Lucie Drašnarová (ZŠ Habrmanova, Hradec Králové), Slovní úlohy v 1. a 2. třídě
13. 3. Jitka Linhartová (ZŠ Chrudim, dr. J. Malíka), Proč učit matematiku podle profesora Hejného?

 2018

12. 12. Sylva Stúpalová | Eva Šedinová | Kateřina Novotná (KMa PřF UHK), Přechod přes deset | Didaktická hra v 1. a 2. třídě | Důkazy a obrázky

21. 11. František Kuřina (KMa PřF UHK), Chyby, omyly a matematika

10. 10. Alena Šolcová (KAM FIT ČVUT), Mistr Jan Šindel a pražský orloj

_____________________________________________
Archiv semináře:


9. 4. Jindřich Bečvář (KDM MFF UK v Praze)Pythagorovy věty

19. 3. Lukáš Vízek (KMa PřF UHK), Život a dílo Josefa Úlehly (1852-1933)

2017


28. 11. Zdena Kratochvílová (ZŠ na třídě SNP, Hradec Králové), Skládání papíru v matematice

14. 11. Luděk Spíchal (Česká lesnická akademie, Trutnov), Elektronická učebnice matematiky na odborné škole

3. 4. Radmila Nováčková (SOŠ a SOU Vocelova, HK), Matematické oříšky na učilišti

30. 3. Alena Vávrová (ZŠ Kodaňská, Praha - Vršovice), Abåku. Hra zvyšující závislost a lásku k matematice (navázání na listopad 2016)

6. 3. Petr Beneš (Biskupské gymnázium, HK), Matematický kroužek

2016

7. 12. Veronika Vlášková, Marie Březinová, Maturitní zkouška z matematiky. Historie a evropský kontext (prezentace obhájených diplomových prací na KMa PřF UHK)

18. 4. Martin Krynický (Gymnázium Třeboň), Když (se) chcete naučit... Aneb matematika a fyzika na www.realisticky.cz

31. 3. Radim Špilka (VOŠZ a SZŠ, HK), Model převrácené třídy v matematice.

7. 3. Marek Liška (autor stejnojmenné učebnice), Matika pro spolužáky.

2015
 
10. 12. Petr Řehák (ZŠ Jana Pavla II., HK), Opakování učiva v matematice.
5. 11. Alice Petrovická (ZŠ Černilov), Skupinová práce v hodinách matematiky na základní škole.